12
MAKALE
(YOKSIS)
8
BİLDİRİ
(YOKSIS)
9
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
1
ATIF
(YOKSIS)
12
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
22
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
75.6
MAKALE
(TESV)
9
BİLDİRİ
(TESV)
57
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : İslam’dan Sonra İran’ın İlk Kadın Yöneticisi: Seyyide Hatun
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Selçuklu Sultanı Tuğrul’un Seramik Heykelinin İkonografisi (ÇEVİRİ MAKALE)
Yazar Bilgisi : Cevani Asgar, Bolhari Hasan, Esedi Mehyar, AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Hicri VI. Yüzyıl’da Rey Kabirlerine Ait İki Yazılı Demir Levha (ÇEVİRİ MAKALE)
Yazar Bilgisi : Hameyar Ahmed, AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Selçukluların Ortaya Çıkışı Sırasında Rey Şehrinin Durumu
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Orta Çağ İslam Coğrafyacılarına Göre Rey Şehrinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Mimari Yapısı
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA, Hassani Ataollah
Dergi Adı : Türkiyat Mecmuası
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Abbasiler'in Kuruluşundan IX. Yüzyılın Sonuna Kadar Rey Şehrinde Siyasi Durum
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Tarih ve Gelecek
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : X. Yüzyılda Rey Şehrinde Siyasi Durum
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Orta Çağ İslam Coğrafyacılarına Göre Rey Şehrine Dair Bazı Tespitler
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA, Hassani Ataollah
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : İslam Coğrafyacılarına Göre Orta Çağ’da Amid (Diyarbakır)
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Cüveyni Ailesi ve Haşişiler’in Sonuna Kadar Ata Melik Cüveyni
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : İran Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Son Abbasi Veziri İbnü’l-Alkami ve İhaneti Hakkında
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Asos Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi)
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Hasan Sabbah ve Camiü’t-Tevarih, Tarih-i İsmailiyan’da Onun Döneminde Öldürülenler
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : Moğol-Harezmşahlar Münasebetleri ve Moğollar’ın İran Coğrafyasını İstilası
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Asya Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Selçuklular Zamanında Rey Şehrinin Kent Yapısı
Etkinlik Adı : Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası: İran Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Selçuklu Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.09.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Rey'de Yokolan Bir Selçuklu Eseri: Abdülcelil Bin Faris Kümbedi
Etkinlik Adı : Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Kültürü Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Selçuklular Zamanında Bağdad’da İsnaaşeriyye Şiiliği (1055-1100)
Etkinlik Adı : Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası: Suriye, Irak, Filistin Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Selçuklu Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2019
Basım Tarihi : 01.10.2020
Bildiri Adı : Eyyubiler Zamanında Ahlat
Etkinlik Adı : Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.04.2019
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Ortaçağ İslam Coğrafyacılarına Göre Bitlis-Ahlat ve Çevresi
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : İran’ın Rey Şehrindeki Tarihi Yapılar
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering,Science, Education and Technology(IMESET’17 Bitlis)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Burç-u Tuğrul,Bibi Şehrbanu,Şah Abdülazim,Çeşm Ali
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : Moğol İstilası Arifesinde Bağdad’ın Durumu
Etkinlik Adı : 100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medinetü’s-Selam) Ve Kutü’l-Amare Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi>Bağdad,Moğol
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2017
Basım Tarihi : 22.12.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Orta Çağ Türk İslam Şehirleri-I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Selçuklu Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Yayın Evi : Yeditepe
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Rey: “İnancın ve Medeniyetin Kadim Şehri”
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Tarih Alanında Seçme Yazılar-III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bağdad’da Bir Moğol Yönetici: Emir Aruk
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Orta Çağ'da Şehir: İran
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yayın Evi : Sonçağ Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Şiiliğin Merkez Şehri: Kum
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Tarih Alanında Seçme Yazılar-V
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ortaçağ İslam Coğrafyacılarına Göre Cibal Bölgesi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE İNCELEMELER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi
Yayın Evi : Astana Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Rey’de Yok Olan Bir Selçuklu Eseri: Abdülcelil Bin Faris Kümbedi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Bitlis Tarihi (Eskiçağdan Yeniçağa) Cilt 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ortaçag Tarihi>Ortaçağ Kentleri
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Selçuklular’dan Osmanlılar’a Bitlis ve Ahlat
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Orta Çağ Avrupa Tarihi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ortaçag Tarihi>Avrupa Tarihi
Yayın Evi : Talebe Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Orta Çağ Avrupası’nda Ekonomik Hayat
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Eyyubiler’de Siyasi ve Ekonomik İlişkiler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Yayın Evi : Hiper Yayın
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Eyyubiler Zamanında Ahlat
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis (I. Cilt)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : AYLAR MUSTAFA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ortaçağ İslam Coğrafyacılarına Göre Bitlis-Ahlat ve Çevresi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2019 - 2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)/

Tez Adı:

Önlisans

2016 - 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR. (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Lisans

2006 - 2010

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2010 - 2012

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Orhangazi ilçesinde ve köylerinde Osmanlı Döneminden kalma mezar taşları

Doktora

2013 - 2018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ORTAÇAĞ TARİHİ (DR)/

Tez Adı: İlhanlılar Döneminde Bağdad (1258-1335)

Lisans

2018 - 2022

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017 - 2018

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2017

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2013

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ