Orta Çağ İslam Coğrafyacılarına Göre Rey Şehrine Dair Bazı Tespitler

6762802
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Orta Çağ İslam Coğrafyacılarına Göre Rey Şehrine Dair Bazı Tespitler
AYLAR MUSTAFA, Hassani Ataollah
Turkish Studies
Türkçe
12
2020
15
8
3373
3388
1308-2140
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
5109306
2023-10-26 15:44:21
Özgün Makale
https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&key=46689