İslam Coğrafyacılarına Göre Orta Çağ’da Amid (Diyarbakır)

6592974
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
İslam Coğrafyacılarına Göre Orta Çağ’da Amid (Diyarbakır)
AYLAR MUSTAFA
Tarih Okulu Dergisi
İngilizce
1
2019
43
1384
1412
1308-5298
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
4955636
2023-10-26 15:45:59
Özgün Makale
https://johschool.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=24952