Orta Çağ İslam Coğrafyacılarına Göre Rey Şehrinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Mimari Yapısı

8433761
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Orta Çağ İslam Coğrafyacılarına Göre Rey Şehrinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Mimari Yapısı
AYLAR MUSTAFA, Hassani Ataollah
Türkiyat Mecmuası
Türkçe
6
2021
31
1
68
86
2651-3188
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
7219130
2023-10-26 15:43:56
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.26650/iuturkiyat.901606