6592997
Uluslararası
Tam metin bildiri
Selçuklular Zamanında Bağdad’da İsnaaşeriyye Şiiliği (1055-1100)
AYLAR MUSTAFA
Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası: Suriye, Irak, Filistin Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
01.10.2020
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Selçuklu Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Sözlü Sunum
27.10.2019
25.10.2019