8433801
Uluslararası
Tam metin bildiri
Selçuklular Zamanında Rey Şehrinin Kent Yapısı
AYLAR MUSTAFA
Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası: İran Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmamış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>Selçuklu Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Sözlü Sunum
15.09.2022
13.09.2022