çalıştı 1
Hicri VI. Yüzyıl’da Rey Kabirlerine Ait İki Yazılı Demir Levha (ÇEVİRİ MAKALE)

Hicri VI. Yüzyıl’da Rey Kabirlerine Ait İki Yazılı Demir Levha (ÇEVİRİ MAKALE)

8607136
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Hicri VI. Yüzyıl’da Rey Kabirlerine Ait İki Yazılı Demir Levha (ÇEVİRİ MAKALE)
Hameyar Ahmed, AYLAR MUSTAFA
Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Türkçe
6
2023
6
1
447
451
2667-4882
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
7430855
2023-10-29 10:32:07
Yorum
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oad/issue/78379/1196529