37
MAKALE
(YOKSIS)
23
BİLDİRİ
(YOKSIS)
13
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
31
ATIF
(YOKSIS)
47
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
122
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
4
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
69.9
MAKALE
(TESV)
27.6
BİLDİRİ
(TESV)
47.4
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 93 makalenin 37 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.65
Birimine ait 102 bildirinin 23 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.1
Birimine ait 61 kitap 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.05

Makaleler

Makale Adı : Çevresel, Sosyal Ve Kurumsal Yönetişim (Esg) Performansının Denetçi Görüşleri Üzerindeki Etkisi: Bist’te Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : KURT YUSUF,GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN,KARA MURAT
Dergi Adı : Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : TMS/TFRS VE BOBİFRS Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi (2010-2022)
Yazar Bilgisi : ELDEN ÜRGÜP SEVAL,GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : TMS/TFRS VE BOBİFRS Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi (2010-2022)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Dijitalleşmenin Denetim Ücretlerine Yansımalarının Araştırılması
Yazar Bilgisi : HATUNOĞLU ZEYNEP, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Visual Network Mapping Supported Biometric Analysis of Studies on Accounting and Auditing Standards
Yazar Bilgisi : GÖKOĞLAN KADİR, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Istanbul Ticaret Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Dijitalleşme Sürecinde Mali Müşavirlik Mesleği: Nitel Bir Araştırma Elbistan Örneği
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, KOCA NURETTİN
Dergi Adı : Muhasebe ve Finansman Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KOBİ’lerin Yatırım Teşviklerinden ve Denetiminden Beklentilerinin Araştırılması: Bir Alan Çalışması
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ELDEN ÜRGÜP SEVAL
Dergi Adı : Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Finansal Yatırım Araç Getirileri ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği (2005-2023)
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, Aytekin İbrahim
Dergi Adı : Alanya Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bibliometric Analysis of Academic Studies in the Field of Internal Audit and Determination of Factors Affecting their Citations
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ÇAKALI KAAN RAMAZAN, BALOĞLU GÜROL, GÖKOĞLAN KADİR
Dergi Adı : Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : İşletmelerin Esg Performanslarının Sermaye Maliyeti ve Finansal Performansına Etkisi: Bist Sürdürebilirlik-25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ŞİT AHMET
Dergi Adı : Bucak İşletme Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamalarında Karşılaştığı Sorunlar: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : DURSUN ADEM, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Robotik Süreç Otomasyonu Teknolojisinin Muhasebe Ve Denetim Yönünün Gzft (Swot) Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Muhasebe Meslek Etiği Alanında Yapılmış Çalışmalara Yönelik Bibliyometrik Analiz
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, GÖKOĞLAN KADİR
Dergi Adı : Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Managing and Reporting Liquidity Risks: Silicon Valley Bank Case
Yazar Bilgisi : BALOĞLU GÜROL, ÇAKALI KAAN RAMAZAN, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, GÖKOĞLAN KADİR
Dergi Adı : Muhasebe Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KRİPTO PARA KAVRAMI ve DENETİMİ
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, YOLCİ MELİK
Dergi Adı : Turkish Business Journal
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : UZAKTAN DENETİMİN DENETİM SÜRECİNE VE VERİMLİLİĞİNE KATKISININ İNCELENMESİ: DENETÇİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşümün Verimliliğe Olan Etkileri: TRB2 Bölgesinde Nitel Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : DENETİMDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN DENETİM SÜRECİNE OLAN ETKİLERİNİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİYLE İNCELENMESİ
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Denetişim
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİ ETKİLER Mİ? YAPILAN ÇALIŞMALAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, Koca Nurettin
Dergi Adı : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Metaverse Dünyasında Muhasebe Denetiminin Geleceğine Yönelik Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Bulletin of Economic Theory and Analysis
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İSLAMİ MUHASEBEYE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, BUYRUK AKBABA AYŞENUR
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : A STUDY ON LOSS AVOIDANCE AND RISK PERCEPTION OF GRADUATE STUDENTS STUDYING IN THE FIELD OF ACCOUNTING AND FINANCE SCIENCE: THE CASE OF ATATÜRK UNIVERSITY
Yazar Bilgisi : SUMER SERPİL, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Journal of Research in Business
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : KATILIM BANKALARININ TEVERRUK FİNANSMAN YÖNTEMİNİ KULLANDIRMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : ÇEMBERLİTAŞ İBRAHİM, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : KAMU ÇALIŞANLARININ KATILIM BANKALARINI TERCİH ETME/ETMEME NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: MUŞ İLİNDE BİR UYGULAMA
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ COVİD-19 PANDEMİ KRİZİNİ VE ETKİLERİNİ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİNE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MUŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bankalarda Hile Denetimi Uygulamasının Verimlilik ile İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Covid-19 Pandemi Sürecinde Muhasebe Derslerinin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Bir Çalışma: Ağrı İbrahim Çeçen ve Bitlis Eren Üniversitesinde Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, YOLCİ MELİK
Dergi Adı : Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : ANALYSIS OF EFFECTS OF ECOMMERCE ACTIVITIES AT SOCIAL NETWORK SITES ON INDIVIDUALS 'FINANCIAL ATTITUDE AND BEHAVIOR: AN EMPIRIC STUDY IN BİTLİS
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, HAMURCU ALİ
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : MUHASEBE MESLEĞİNDE KADIN OLMANIN MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : R&S - Research Studies Anatolia Journal
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE MUHASEBE VE FİNANS GRUBU DERSLERİ VEREN AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞADIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ: BEU ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Türev Araçların Muhasebeleştirilmesinde Denetim ve Denetim Kalitesinin Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ERÇELİK MEHMET AKİF
Dergi Adı : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : KOBİ’LERDE KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİMİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : DENETİM KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASINDA VE KAZANÇ YÖNETİMİNDE MUHASEBE UZMANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : Koca Nurettin, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, Akpınar Yusuf
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Bütçeleme ve Para Yönetimine İlişkin Kredi Kartı Kullanım Anlayışının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR NAZAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Finansal Okuryazarlık ve Farkındalığının Belirlenmesine Yönelik Bitlis Eren Üniversitesi SBMYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR NAZAN
Dergi Adı : İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Muş İlinde Tarım Makineleri Üretimi Yapan Firmaların Finansal Yapısı Ve Mali Durum Değerlendirmesine Yönelik Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : KOBİ’LERİN FİNANSMANI ERZURUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yazar Bilgisi : ÖNDEŞ TURAN,GÜNGÖR NAZAN
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : KRİPTO VARLIKLARIN KÜMİ FRS ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEMESİ ve MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Etkinlik Adı : Lake Van International Conference on Social Sciences: Challenges and Opportunities
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZKAN ÖZGE, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.06.2023
Basım Tarihi : 24.06.2023
Bildiri Adı : Faizsiz Finans Kuruluşlarında Faizsiz Finans Denetim Standartlarının Ve Denetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı 23-25 Kasım 2023
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.11.2023
Basım Tarihi : 25.11.2023
Bildiri Adı : Expectations of Certified Public Accountant (CPA) from the Interns: A Research in Malatya Province
Etkinlik Adı : International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ÖZKAN ÖZGE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.12.2023
Basım Tarihi : 27.12.2023
Bildiri Adı : KİLİT DENETİMİN REA MODELİ İLE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etkinlik Adı : CUMHURIYET 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.04.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.05.2023
Bildiri Adı : ÜÇLÜ HAT MODELİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLİŞKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM TEORİLERİ PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES JUNE 2 - 4, 2023 – IZMIR
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAKALI KAAN RAMAZAN, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Uluslararası Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.06.2023
Bildiri Adı : The Effect of Audit And Risk Committee Effectiveness on Corporate Governance Reports in Banks: An Application At BIST
Etkinlik Adı : International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKOĞLAN KADİR, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Denetim
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 07.07.2023
Bildiri Adı : Muhasebe Meslek Mensuplarının Psikolojik Sağlamlık, Öz Bilinç ve Duygusal Emek Durumlarının Kariyer Uyumları Üzerindeki Etkisi: COVID 19 Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Bir Analiz
Etkinlik Adı : 10th Eurasian Conference on Economics and Social Sciences (University of Bucharest, Bucharest, ROMANIA )
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA AHMET, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2023
Basım Tarihi : 27.07.2023
Bildiri Adı : Investigation of The Awareness of Accounting Professionals about Inflation Accounting
Etkinlik Adı : 7 th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KAYA AHMET, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2023
Basım Tarihi : 30.09.2023
Bildiri Adı : Muhasebe Bilgi Sisteminde Paket Programları Kullanımının Denetim Risklerini Azaltmadaki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Etkinlik Adı : SOCRATES 8th INTERNATIONAL EDUCATION BUSINESS, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARA MURAT, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, KURT YUSUF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe>Denetim
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2023
Basım Tarihi : 17.10.2023
Bildiri Adı : Toplayıcılıktan Robot Kullanımına İşçilik Serüveni
Etkinlik Adı : Balkan 9th International Conference on Social Sciences OCTOBER 6 -8, 2023 EDIRNE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YÜKÇÜ SÜLEYMAN, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2023
Basım Tarihi : 20.10.2023
Bildiri Adı : Türkiye Finansal Raporlama Standart 15 ve BOBİ FRS Kapsamında Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI EKONOMİ FİNANS VE İŞLETME KONGRESİ (EFİ2023)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, KAYA AHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe>Muhasebe Teorisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.05.2023
Basım Tarihi : 31.08.2023
Bildiri Adı : Z Kuşağının Muhasebe Eğitimine Bakış Açısı ve Muhasebe Eğitiminden Beklentisi Üzerine Bir Araştırma
Etkinlik Adı : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKOĞLAN KADİR, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ELDEN ÜRGÜP SEVAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 05.10.2022
Bildiri Adı : UZAY MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ
Etkinlik Adı : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKOĞLAN KADİR, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ELDEN ÜRGÜP SEVAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 05.10.2022
Bildiri Adı : FİNANSAL YATIRIM ARAÇ GETİRİLERİNİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ..
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, AYTEKİN İBRAHİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.10.2022
Bildiri Adı : BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİ ETKİLER Mİ? YAPILAN ÇALIŞMALAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, Koca Nurettin
Alan Bilgisi : Temel Alan>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 09.09.2022
Bildiri Adı : Muhasebe Meslek Etiği Alanında Yapılan Çalışmalara Yönelik Bibliyometrik Analiz
Etkinlik Adı : 2 nd INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, GÖKOĞLAN KADİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Muhasebe Etiği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.12.2022
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : Denetim Komiteleri İle İlgili Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Etkinlik Adı : SOCRATES 6TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİON, MANAGEMENT, ECONOMY AND SOCİAL SCİENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : A Study on Auditors' Perceptions of the Added Value of Independent Auditing
Etkinlik Adı : ICSSIET CONGRESS 3 st International Congress on Social Sciences,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKOĞLAN KADİR, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.08.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.09.2022
Bildiri Adı : The Role of Accounting Professionals in Creating Internal Control
Etkinlik Adı : ICSSIET CONGRESS 3 st International Congress on Social Sciences,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKOĞLAN KADİR, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.08.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.09.2022
Bildiri Adı : Sosyal Girişimcilerde Muhasebeleştirme İşlemleri Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : USEAK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 27.09.2018
Bildiri Adı : Kazanç Yönetimi ve Denetim Kalitesi Arasındaki İlişki
Etkinlik Adı : USEAK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 27.09.2018
Bildiri Adı : Finansal Okuryazarlık ve Farkındalığının Belirlenmesine Yönelik Bitlis Eren Üniversitesi SBMYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Etkinlik Adı : ISABMER
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR NAZAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 18.04.2018
Bildiri Adı : Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin, Bölüme İlişkin Bakış Açıları ve Meslekteki Beklentileri Üzerindeki Stajın Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: KSÜ BEÜ ve ADYÜ Örneği
Etkinlik Adı : ASOSCONGRESS, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyunu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR NAZAN,KOCA NURETTİN,AKPINAR YUSUF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2017
Basım Tarihi : 26.10.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Bankruptcy and Reorganization in the Digital Business Era
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ŞİT AHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Finansal Risk Yönetimi
Yayın Evi : IGI Global Publisher of Timely Knowledge
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Effect of Bankruptcy Risk and Financial Stress on Firm Value: The Role and Importance of Audit in Preventing Bankruptcy
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Denetim, Güvence ve Finansal Raporlama Standartlarında Güncel Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ELDEN ÜRGÜP SEVAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ISQM1 Standardı Bağlamında Denetim Kuruluşları İçin Kalite Kontrol
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Futbol Kulüplerinde Muhasebe, Finans ve Denetim Uygulamalarına İlişkin Özellikli Konular
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, GÖKOĞLAN KADİR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim
Yayın Evi : Efe Akdemi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : DENETİM KOMİTESİ ETKİNLİĞİNİN KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARINA ETKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Muhasebe ve Denetimde Güncel Akademik Tartışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ÇAKALI KAAN RAMAZAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Risk Odaklı İç Denetimde Raporlama: Bulanık Mantık Temelli Bir Yaklaşımla İç Denetim Raporlarının Taşımaları Gereken Özelliklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Dijital Çağda Muhasebe ve Finans Eğitiminde Paradigma Değişimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, KAYA AHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Muhasebe Eğitiminde Puzzle Oyunu: Genel Muhasebe Dersinde Bir Uygulama
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Muhasebe ve Denetimde Güncel Akademik Tartışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, KAYA AHMET, ÖKSÜZ AHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İşletme Sahiplerinin Enflasyon Muhasebesine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Diyarbakır İli Örneği
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : İslami Finansal Kurumlar Üzerine Güncel Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, SUMER SERPİL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İslami Finans Perspektifinde Davranışsal Finansın Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES IN EMERGING MARKETS
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, YILMAZ YUNUS, ŞİT AHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Are Countries’ R&D Expenditures Effective on Financial Development and Economic Growth?: An Application on Some Countries in the Developing Economies Class in Europe
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : TEORİKTEN GÖRGÜLE MUHASEBE ARAŞTIRMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ÇEMBERLİTAŞ İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
Yayın Evi : ORION YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Muhasebede Teknoloji İnovasyonu
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Denetimde Yeni Trendler: Teori ve Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijitalleşme Sürecinde Denetimde Yaşanan Aksaklıklar ve Riskler
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Pandemi Süreci ve Toplumsal Yapı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Pandemi Krizinin İşletmeler Üzerindeki Finansal Etkileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İktisat Alanında Seçilmiş Konular-2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Aytekin İbrahim, GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
Yayın Evi : Efe Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Covid-19 Pandemisinin Ekonomik Krize Evrimi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Bilimleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Girişimcilerde Muhasebeleştirme İşlemleri Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Denetim Standartlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Başlama Tarihi : 15.10.2023
Bitiş Tarihi : 24.01.2024
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2022

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/

Tez Adı: Denetime tabi işletmelerin Türkiye muhasebe standartları uygulamalarında karşılaştığı sorunlar: Borsa İstanbul'da bir araştırma

Lisans

2004 - 2008

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2009 - 2011

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: KOBİ`lerin finansal yapıları ve kullandıkları alternatif finansman kaynakları: Erzurum organize sanayi bölgesinde bir çalışma

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011 - 2013

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MALAZGİRT MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ