çalıştı 1
Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşümün Verimliliğe Olan Etkileri: TRB2 Bölgesinde Nitel Bir Çalışma

Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşümün Verimliliğe Olan Etkileri: TRB2 Bölgesinde Nitel Bir Çalışma

7870409
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşümün Verimliliğe Olan Etkileri: TRB2 Bölgesinde Nitel Bir Çalışma
GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
8
2022
19
2
852
870
1304-8120
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Denetim>Mali Tablo Analizi
6515037
2024-01-04 10:39:57
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/72391/990218