çalıştı 1
Muş İlinde Tarım Makineleri Üretimi Yapan Firmaların Finansal Yapısı Ve Mali Durum Değerlendirmesine Yönelik Bir Uygulama

Muş İlinde Tarım Makineleri Üretimi Yapan Firmaların Finansal Yapısı Ve Mali Durum Değerlendirmesine Yönelik Bir Uygulama

8502587
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Muş İlinde Tarım Makineleri Üretimi Yapan Firmaların Finansal Yapısı Ve Mali Durum Değerlendirmesine Yönelik Bir Uygulama
GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2015
4
2
135
168
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe
7304177
2024-04-02 10:07:42
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/45114/563929