çalıştı 1
Bankalarda Hile Denetimi Uygulamasının Verimlilik ile İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Bankalarda Hile Denetimi Uygulamasının Verimlilik ile İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

7295092
Ulusal
Hakemli
Asos, Citefactor, Cosmos, DRJI,ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) , Rootindxing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
Bankalarda Hile Denetimi Uygulamasının Verimlilik ile İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Türkçe
10
2021
6
2
37
57
ISSN: 2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık
5808983
2023-10-06 12:29:48
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1561116