çalıştı 1
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ COVİD-19 PANDEMİ KRİZİNİ VE ETKİLERİNİ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİNE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MUŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ COVİD-19 PANDEMİ KRİZİNİ VE ETKİLERİNİ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİNE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MUŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

7125466
Ulusal
Hakemli
DİRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING, EURO PUB, SCIENTIFIC INDEXING, SOBİAD ve ASOS
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ COVİD-19 PANDEMİ KRİZİNİ VE ETKİLERİNİ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİNE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MUŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
6
2021
9
1
20
40
2147-8406
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
5597747
2023-10-12 09:21:58
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/63003/901684