çalıştı 1
Bütçeleme ve Para Yönetimine İlişkin Kredi Kartı Kullanım Anlayışının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği

Bütçeleme ve Para Yönetimine İlişkin Kredi Kartı Kullanım Anlayışının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği

4347056
Ulusal
Hakemli
Acarindex, ASOS , CiteFactor , Directory of Research Journals Indexing , ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) , Index Copernicus ( ICI World of Journals) , Infobase Index
Bütçeleme ve Para Yönetimine İlişkin Kredi Kartı Kullanım Anlayışının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği
GÜNGÖR NAZAN
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkçe
7
2018
7
1
123
142
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
3237353
2023-10-05 13:00:57
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/423399