çalıştı 1
Metaverse Dünyasında Muhasebe Denetiminin Geleceğine Yönelik Bir Değerlendirme

Metaverse Dünyasında Muhasebe Denetiminin Geleceğine Yönelik Bir Değerlendirme

8035162
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Metaverse Dünyasında Muhasebe Denetiminin Geleceğine Yönelik Bir Değerlendirme
GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Bulletin of Economic Theory and Analysis
Türkçe
12
2022
7
2
379
397
2548-0707
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
6720019
2024-01-04 10:39:32
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beta/issue/71646/1180569