30
MAKALE
(YOKSIS)
25
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
5
PROJE
(YOKSIS)
32
ATIF
(YOKSIS)
42
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
150
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
8
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
7
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
98.8
MAKALE
(TESV)
21.3
BİLDİRİ
(TESV)
12
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 84 makalenin 30 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4
Birimine ait 93 bildirinin 25 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.43
Birimine ait 31 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.48

Makaleler

Makale Adı : Responses of Saccharomyces cerevisiae Cells Grown in Cultures Prepared from Different Tea Infusions to Oxidative Stress
Yazar Bilgisi : KIRMIZIKAYA GÖRKEM, OKUTAN TUBA, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Saccharomyces cerevisiae L. Hücre Kültürü Oksidatif Stres Modelinde Bazı Fosfazen Türevlerinin Biyokimyasal Aktiviteleri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, ERDOĞDU Ayşe, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, ÖZTÜRK ALİ İHSAN, ASLAN FATİH, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Determination of in Vitro Antioxidant, Antimicrobial Properties and COX-1/COX-2 Enzyme Inhibition Activity of Capparis Sicula
Yazar Bilgisi : ACAR Nağihan, ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR, ŞAHİN İBRAHİM HALİL, FIRAT MEHMET, KOÇYİĞİT Recep, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Aromatik Halkalı Bazı Fosfazenlerin Saccharomyces cerevisiae L. Kültüründe Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, Erdoğdu Ayşe, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSU Journal of Agriculture and Nature
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Deneysel Meme Kanseri Modelinde Pistacia terebinthus L. Subsp palaestina ve Rhus coriaria L. Bitkilerinin Beyin Dokusunun Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerindeki Etkileri
Yazar Bilgisi : Erdem Erişir Figen, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : KSU Journal of Agriculture and Nature
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Applications of Neutrosophic Logic of Smart Agriculture via Internet of Things
Yazar Bilgisi : TOPAL SELÇUK, TAŞ FERHAT, Broum Said, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : International Journal of Neutrosophic Science
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Ayçiçeği Bitkisi Yapraklarında Tuz Stresi, Nitrik Oksit ve Hormon Uygulamalarının Antioksidan Savunma Üzerine Etkileri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The effects of SNP and Some Plant Hormones on Sunflower(Helianthus annuus L. ) seedling leaves exposed to salt sress
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progres in Nutrition
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Changes based on oxidative stress in metolachlor and atrazine treated maize seedlings
Yazar Bilgisi : ÇANAKÇI GÜLENGÜL SONGÜL,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,KARABULUT FADİME
Dergi Adı : Pakistan Journal of Botany
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : THE EFFECTS OF NITRIC OXIDE ON SOME ANTIOXIDANTENZYME ACTIVITIES UNDER SALT STRESS IN SUNFLOWERPLANTS
Yazar Bilgisi : YÜREKLİ FÜSUN,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÇELİK İLKNUR
Dergi Adı : Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Influences of Physalis peruviana L. and Lupinus albus L.fruits extracts on the levels of some biochemical parametersin brain and muscle tissues of type II diabetic rats
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ERMAN FAZİLET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIES IN WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) CULTIVARS DEPENDING ON NITRIC OXIDE APPLICATION UNDER CADMIUM STRESS
Yazar Bilgisi : MUTLU FATMA,YÜREKLİ FÜSUN,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,DENGİZ FATMA
Dergi Adı : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Mn, Cd, Fe ve Mg Metallerinin Saccharomyces cerevisiae Mayasında Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Influences of Physalis peruviana L. and Lupinus albus L.fruits extracts on the levels of some biochemical parametersin brain and muscle tissues of type II diabetic rats
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ERMAN FAZİLET,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : THE EFFECTS OF SALT STRESS, SNP, ABA, IAA AND GAAPPLICATIONS ON ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIESIN HELIANTHUS ANNUUS L.
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Effects of Physalis peruviana and Lupinus albus onmalondialdehyde, glutathione, cholesterol, vitamins andfatty acid levels in kidney and liver tissues of diabetic rats
Yazar Bilgisi : ERMAN FAZİLET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Progres in Nutrition
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Bitkilerde Enzimatik ve Enzimatik Olmayan Antioksidanlar
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : The Effects of Different Vitis vinifera Extracts Against OxidativeStress Induced in Saccharomyces cerevisiae with Fenton Reagent
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Asian Journal of Botany
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Mutki (Bitlis-Türkiye) Ballarının Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Helianthus annuus L. Yapraklarında Tuz Stresi, Bazı Bitki Hormonları ve SNP Uygulamalarının Sinyal Moleküllerine Etkisi
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : THE RELATIONSHIP BETWEEN DROUGHT STRESS AND SIGNAL TRANSDUCTION MOLECULES IN SENSITIVE AND RESISTANT WHEAT VARIETIES
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Dergi Adı : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Heavy metals (Chromium, copper, lead, and aluminum) on some biochemical parameters in Saccharomyces cerevisiae culture medium
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,ERDEM Figen,SARIGÜL Halise
Dergi Adı : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Saccharomyces cerevisiae’nın Gelişme Ortamına İlave Edilen Ağır Metallerin (Mn, Mg, Cd, Fe) Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : THE RELATIONSHIP BETWEEN NITRIC OXIDE AND PLANT HORMONES IN SNP ADMINISTRATED SUNFLOWER PLANTS UNDER SALT STRESS CONDITION
Yazar Bilgisi : YÜREKLİ FÜSUN,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Acta Scientarum polonorum
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Antioxidant Properties, Characterization of Nutrients, and Phytochemistry of Seven Medicinal Plants
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : Chemistry of Natural Compounds
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : BIOCHEMICAL ANALYSIS OF SOME HONEYVARIETIES OF ARDAHAN REGION
Yazar Bilgisi : ÇOBAN ÇİĞDEM,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : MELLIFERA
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : The Effects of Different Prunus armeniaca Extracts Against Oxidative Stress Induced in Yeast Cell with Fenton Reagent
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,DEMİR ERSİN,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : International Journal of Food Science and Nutrition Engineering
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Investigating Inhibitory Effects of Punica granatum Fruit Extractson Lipid Peroxidation in the Fenton Reagent Environment
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,ERDEN YAVUZ,karaboğa zeynep
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Some plant extracts that prevent lipid peroxidation and protect the unsaturated fatty acids in the fenton reagent environment
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÖKÇE ZEHRA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,BALCI GÜLCAN,YILMAZ ÖKKEŞ
Dergi Adı : Bitlis Eren UniversityJournal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : The fruit extract of three strawberry cultivars prevents lipid peroxidation and protects the unsaturated fatty acids in the Fenton reagent environment
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,GÖKÇE ZEHRA,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Dergi Adı : international journal of food science and nutrition
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : The growth of Saccharomyces cerevisiae in the different containing grape juices environment affects fatty acid biosynthesis and activities of responsible enzymes
Yazar Bilgisi : Güvenç Mehmet, Yılmaz Ökkeş, Özşahin Kireçci Ayşe Dilek, Aslan Abdullah, Tuzcu Mehmet, Kireçci Oğuz Ayhan
Dergi Adı : Turkish Journal of Science Technology
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Radical Scavenging Activities of Some Vitis vinifera Varieties Grownin Malatya (Turkey) and Their Preventive Effects on the FormationLipid Peroxidation in Unsaturated Fatty Acids Mediated
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÜVENÇ MEHMET
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : Influence of Polyamines (Spermine, Spermidineand Putrescine) on The Essential Oil Compositionof Basil (Ocimum basilicum L.)
Yazar Bilgisi : KARAMAN ŞENGÜL,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,İLÇİM AHMET
Dergi Adı : Journal of Essential Oil Research
Yayın Tarihi : 2008

Bildiriler

Bildiri Adı : Tuz Stresi Altındaki Ayçiçeği Bitkisi Yapraklarında Bitki Hormonları ve SNP Uygulamalarının Sinyal Molekülleri Üzerine Etkileri
Etkinlik Adı : International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EuroasianBioChem 2018)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 30.04.2018
Bildiri Adı : Ayçiçeği Bitkisi Yapraklarında Tuz Stresi ve Hormon Uygulamalarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri
Etkinlik Adı : EuroasianBioChem 2018
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 30.04.2018
Bildiri Adı : The Effect of Some Plant Hormones and SNP Applications on Fatty Acid Composition under Salt Stress in Leaf of Helianthus annuus L.
Etkinlik Adı : UMTEB 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 30.06.2018
Bildiri Adı : The Effects of Salt Stress, SNP and Hydrogen Peroxide on Some Biochemicsal Parameters in Phaseolus vulgaris Leaves
Etkinlik Adı : UMTEB 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 30.06.2018
Bildiri Adı : Tuz Ön Uygulaması Yapılan Fasulye Bitkisi (Phaseolus vulgaris L. cv. Akman) Yapraklarında Sodyum Nitroprussid Uygulamalarının BazI Biyokimyasal Parametrelere Etkileri
Etkinlik Adı : Ahtamara Uluslararası Multi Disiplin Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.08.2018
Bildiri Adı : Ferula elaeochytris Bitkisinin Toplam Fenolik ve Toplam Flavonoid Maddeler ile Antioksidan Kapasitesinin Araştırılması
Etkinlik Adı : 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2018)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,MURATHAN ZEHRA TUĞBA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2018
Basım Tarihi : 30.10.2018
Bildiri Adı : INFLUENCES OF PHYSALIS PERUVIANA L.(GOLDENBERRY) ANDLUPINUS ALBUS L.(LUPIN) FRUITS EXTRACTS ON THE LEVELSOF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS IN MUSCLE TISSUE OFTYPE II DIABETIC RATS
Etkinlik Adı : 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS ”NATURAL AN HEALTY LIFE”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,KAYA TUBAY,ERMAN ORHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2017
Basım Tarihi : 31.05.2017
Bildiri Adı : Effects of Physalis peruviana and Lupinus albus on malondialdehyde, glutathione, cholesterol, vitaminsand fatty acid levels in kidney and liver tissues of diabetic rats
Etkinlik Adı : 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ERMAN ORHAN,KAYA TUBAY,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 12.06.2017
Bildiri Adı : Buğday Bitkilerinde Kuraklık Stresinin Sinyal İletimi veAntioksidan Enzim Sistemi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Etkinlik Adı : 2. ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.08.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.09.2016
Basım Tarihi : 04.10.2016
Bildiri Adı : The Effects of Different Heavy Metals Mn Mg Cd Fe on Antioxidant Enzymes in S cerevisiae
Etkinlik Adı : International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,SARIGÜL HARİSE,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.05.2016
Basım Tarihi : 25.05.2016
Bildiri Adı : The Effect of Heavy Metals on Some Biocehemical Parameters in S cerevisiae
Etkinlik Adı : International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,ERDEM FİGEN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.05.2016
Basım Tarihi : 25.05.2016
Bildiri Adı : Farklı Buğday Bitkilerinde Kuraklık Stresi Sinyal İletim Molekülleri ve AntioksidanSistem Arasında İlişkinin Araştırılması
Etkinlik Adı : ULUSAL BOTANİK BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YÜREKLİ FÜSUN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Antioxidant Capacity of Some Honey Varieties of Bitlis Region
Etkinlik Adı : İnternational Food Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,DEMİR ERSİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Determination of Contents Fatty Acid Lipophilic Vitamin Phytosterol and Flavonoid inGolden Berry Fruit
Etkinlik Adı : İnternational Food Congres
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,CAF FATMA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : A Research on Some Biochemical Content of Goji Berry Fruit
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKÇE ZEHRA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Biochemical Analysis of Some Honey Varieties in Ardahan Region in Culture of Saccharomyces cerevisiae
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL FOOD CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOBAN ÇİĞDEM,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : The Effect of Different Biochemical Parameters of Some Honey Varities in Bitlis Region
Etkinlik Adı : International Food Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,YILDIZ Tuğba
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Biochemical Analysis of Some Honey Varieties in Ardahan Reğion in Culture of Saccharomyces cerevisiae International Food Congress Oral Presentation
Etkinlik Adı : International Food Congres
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÇOBAN ÇİĞDEM,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Fumaria Galium aparine ve Dracundulus vulgaris Bitki Ekstarktlarının Fenton Reaktifi Bulunan Ortamda Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
Etkinlik Adı : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,GÖKÇE ZEHRA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,DEMİR ERSİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : Teucrium polium ve Fumaria’xxnın Bazı Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKÇE ZEHRA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,DEMİR ERSİN,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : Galium aparine ve Dracunculus vulgaris Bitki Örneklerinin Yağ Asiti,Lipofilik Vitamin ve Fitosterol İçeriklerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DEMİR ERSİN,GÖKÇE ZEHRA,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : Castanea sativa, Cuscuta ve Kidney stone Bitki Örneklerinin YağAsidi ve Bazı Lipofilik Vitamin İçeriklerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,DEMİR ERSİN,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,GÖKÇE ZEHRA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : Fumaria, Galium aparine ve Dracunculus vulgaris BitkiEkstraktlarının Fenton Reaktifi Bulunan Ortamda AntioksidanEtkilerini Araştırılması
Etkinlik Adı : 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,YILMAZ ÖKKEŞ,GÖKÇE ZEHRA,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,DEMİR ERSİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : Teucrium polium ve Kidney stone Ekstraktlarının In Vitro OrtamdaOluşturulan Lipid Peroksidasyonu Üzerine ve Serbest RadikallereKarşı Antioksidan Etkisi
Etkinlik Adı : 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,DEMİR ERSİN,GÖKÇE ZEHRA,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : Castanea sativa ve Cuscuta Bitki Ekstraktlarının LipidPeroksidasyonu Üzerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Etkinlik Adı : 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÖKÇE ZEHRA,DEMİR ERSİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi : 15.09.2012
Bildiri Adı : The Effects of Different Grape Juices on The Fatty Acid Biosynthesis and Activities of Responsible Enzymes in the Saccharomyces cerevisiae Cell Culture
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Güvenç Mehmet, Yılmaz Ökkeş, Özşahin Kireçci Ayşe Dilek, Aslan Abdullah, Tuzcu Mehmet, Kireçci Oğuz Ayhan
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : The effects of different grape juices on the fatty acid biosynthesis and activities of responsible enzymes in the Saccharomyces cerevisiae cell culture
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜVENÇ MEHMET,YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,ASLAN ABDULLAH,TUZCU MEHMET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : Prunus armeniaca L cv Kabaaşı meyve ekstraktının H2O2 ve Fe iyonu içeren ortamda maya hücresinde yağ asidi ve sterol biyosentezi üzerine etkisinin araştırılması 21 25 Haziran Denizli TÜRKİYE
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÜVENÇ MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : Prunus armeniaca L cv Hacihaliloglu fruits exracts prevent lipid peroxidation and protect the unsaturated fatty acids in the fenton reagent environment
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,TUZCU MEHMET,ERDEN YAVUZ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : MAYA HÜCRE KÜLTÜRÜNDE FENTON REAKTİFİ İLEOLUŞTURULAN OKSİDATİF STRESE KARŞI FARKLI ÜZÜMEKSTRAKLARININ ETKİLERİ
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,AĞCA CAN ALİ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,BAYDAŞ ZEYNEP,YÜREKLİ FÜSUN,TUZCU MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2016
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : FENTON REAKTİFİ İÇEREN GELİŞME ORTAMINDA PRUNUSARMENİACA L. cv. HACIHALİLOĞLU MEYVESİNİNSACCHAROMYCES CEREVİSİAE’NIN LIPID SENTEZİ ÜZERİNEETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,ASLAN ABDULLAH,DEMİR ERSİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : PRUNUS ARMENIACA L. cv. KABAAŞI MEYVE EKSTRAKTININ H2O2VE Fe İYONU İÇEREN ORTAMDA MAYA HÜCRESİNDE YAĞASİDİ VE STEROL BİYOSENTEZİ ÜZERİNE ETKİSİNİNARAŞTIRILMASI
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,TUZCU MEHMET,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÜVENÇ MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : Prunus armeniaca L. cv. HACIHALILOGLU FRUITS EXRACTSPREVENT LIPID PEROXIDATION AND PROTECT THEUNSATURATED FATTY ACIDS IN THE FENTON REAGENTENVIRONMENT
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,YILMAZ ÖKKEŞ,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,TUZCU MEHMET,ERDEN YAVUZ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010
Bildiri Adı : ANTIOXIDANT PROPERTIES IN VITRO ENVIRONMENT OF FIVEVITIS VINIFERA L. VARIETIES GROWN IN MALATYA
Etkinlik Adı : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILMAZ ÖKKEŞ,ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK,KİREÇCİ OĞUZ AYHAN,GÜVENÇ MEHMET,ÖNGANER NİLAY
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.06.2010
Basım Tarihi : 30.06.2010

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sağlıkta Ağır Metaller ve Eser Elementler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya
Yayın Evi : İKSAD Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Selenyum
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Yayın Evi : NOBEL
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bölüm 18 Tıbbi Bitkiler Tarihi ve Önemli KullanımAlanları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : Hizan Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Arılık Kurulması
Başlama Tarihi : 01.04.2022
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : ”Tuz Stresi Altındaki Ayçiçeği Bitkisi (Helianthus annuus L.) Yapraklarında Hormonal Sinyal İletimininAraştırılması”
Başlama Tarihi : 13.03.2015
Bitiş Tarihi : 16.04.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Tuz Stresi Altındaki Ayçiçeği Bitkisi (Helianthus annuus L.) Yapraklarında Hormonal Sinyal İletiminin Araştırılması
Başlama Tarihi : 03.03.2015
Bitiş Tarihi : 16.04.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Çevre Kirlenmesinde Etkili Olan Ağır Metallerin Kadmiyum Krom ve Kurşun Farkla Maya Kültür Ortamlarında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 26.12.2013
Bitiş Tarihi : 17.03.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bazı sentetik hormonların giberillik asit spermin spermidin putresin fesleğen Ocimum basilicum bitkisinde morfolojik yapı ve uçucu yağ kalitesine etkisi
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Kuraklık stresine maruz bırakılan Triticum aestivum L buğday çeşitlerinde sinyal iletiminde rol oynayan bazı biyomoleküllerin araştırılması
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Çevre Kirlenmesinde Etkili Olan Ağır Metallerin Kadmiyum Krom ve Kurşun Farklı Maya Kültür Ortamlarında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 26.12.2013
Bitiş Tarihi : 17.03.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1998 - 2002

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2002 - 2006

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Bazı sentetik hormonların (giberillik asit, spermin, spermidin, putresin) fesleğen, (Ocimum basilicum) bitkisinde morfolojik yapı ve uçucu yağ kalitesine etkisi

Doktora

2006 - 2012

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BOTANİK (DR)/

Tez Adı: Kuraklık stresine maruz bırakılan Triticum aestivum L.(buğday) çeşitlerinde sinyal iletiminde rol oynayan bazı biyomoleküllerin araştırılması

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU /

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2012 - 2020

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ