Deneysel Meme Kanseri Modelinde Pistacia terebinthus L. Subsp palaestina ve Rhus coriaria L. Bitkilerinin Beyin Dokusunun Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerindeki Etkileri

8060225
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Deneysel Meme Kanseri Modelinde Pistacia terebinthus L. Subsp palaestina ve Rhus coriaria L. Bitkilerinin Beyin Dokusunun Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerindeki Etkileri
Erdem Erişir Figen, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, ÖZŞAHİN KİREÇCİ AYŞE DİLEK, YILMAZ ÖKKEŞ
KSU Journal of Agriculture and Nature
Türkçe
7
2022
2619-9149
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Biyokimya>Bitki Fizyolojisi
6752160
2023-01-03 14:43:00
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1074615