çalıştı 1
Bitkilerde Enzimatik ve Enzimatik Olmayan Antioksidanlar

Bitkilerde Enzimatik ve Enzimatik Olmayan Antioksidanlar

4922965
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Bitkilerde Enzimatik ve Enzimatik Olmayan Antioksidanlar
KİREÇCİ OĞUZ AYHAN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2018
7
2
473
483
2147-3129
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
3839692
2019-03-22 15:25:05
Derleme Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17798/bitlisfen.463251