25
MAKALE
(YOKSIS)
18
BİLDİRİ
(YOKSIS)
19
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
77
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
121.8
MAKALE
(TESV)
33.5
BİLDİRİ
(TESV)
131.6
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 25 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 18 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Ekolojik Ayak İzi Arasında Nedensellik İlişkisinin Analizi: Dalgacık Yöntemi Yaklaşımı
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Dergi Adı : Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Uluslararası Afet Hukuku: Gelişimi, Amaçları, Kapsamı, Eleştirileri
Yazar Bilgisi : DEMİRCİ KIVANÇ, ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Ankara Barosu Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KAMU POLİTİKALARI VE YASA(LAŞTIR)MA: TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Inonu University
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Türkiye'de Dijital Okuryazarlık Çalışmaları: Literatüre Dayalı Nitel Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : ÖZKAYA YAKUP, ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Avrupa’da Bir Göçmen Entegrasyonu Politikası: Ayrımcılıkla Mücadele
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Içtimaiyat
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT, ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : BİR KAMU POLİTİKASI ARACI OLARAK DÜRTME
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, ALMA SAVAŞ DİLEK
Dergi Adı : Bingol Universitesi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Küresel Rekabet Açısından Türkiye
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dergi Adı : Journal of Social and Humanities Sciences Research
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bir Göçmen Entegrasyon Göstergesi Olarak Vatandaşlığa Erişim Politikası
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, ÖZKAYA YAKUP
Dergi Adı : Premium E-Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : KAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINDA YÖNETİŞİM
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Osmanlı’dan Günümüze Rektör Belirleme Usulü
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Turkish Studies (Elektronik)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Anemon
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Modernleşme ve Postmodern Eleştiriler Ekseninde Kamu Politikası Disiplini
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : The Analysis of A Policy Document: Turkish Science Policy From 1983 to 2003
Yazar Bilgisi : ARAP İBRAHİM,ERAT VEYSEL
Dergi Adı : The Online Journal of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Çok Kültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Mukaddime
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kamu Politikalarında Yasalaştırma Süreci: 6360 Sayılı Yasa Üzerinden Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,ÖZKAYA YAKUP
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kalkınmadan Rekabete Türkiye de Planlamanın Dönüşümü
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,ARAP İBRAHİM
Dergi Adı : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemer Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Küreselleşme ve Ulus-Devlet Sarmalında Devletlerin Göçmen Politikası
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Postmodern Durum, Devlet ve Teknoloji
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Yasama Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Türkiye’nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir Çözümleme
Yazar Bilgisi : ARAP İBRAHİM,ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Bilimin Devlet İçin Önemi Bilim Devlet İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,ARAP İBRAHİM
Dergi Adı : Eğitim Bilim Toplum
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : BEU Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türkiye de Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Hükümet Sistemi Üzerine Etkileri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Yönetim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Bir Kamu Politikasının Analizi Türkiye de Geçici Köy Koruculuğu
Yazar Bilgisi : ARAP İBRAHİM,ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Mülkiye Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Tanzimat Dönemi Kamu Politikalarında Bir Aktör Olarak Bürokrasi
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Türkiye de Kamu Politikası Alan Yazını Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Küreselleşme ve Bir Politika Transferi Olarak Yeni Kamu İşletmeciliği
Yazar Bilgisi : KAÇER FEVZİ,ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Siyasa Yapım Sürecinde Müzakereci Yaklaşımlar
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,KAÇER FEVZİ
Dergi Adı : Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Kamu Görevlisi Kavramı Açısından Geçici Köy Korucuları
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Hayata Katılımlarında Bir Araç Olarak Bilgi Edinme Ve Dernek Hakkı
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Dergi Adı : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : Bir Kamu Politikası Sonlandırma Örneği: Devlet Planlama Teşkilatının Kapatılması
Etkinlik Adı : MUNZUR 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, İzci Merve
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel/Yerel Siyaset>e-devlet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.06.2023
Basım Tarihi : 30.06.2023
Bildiri Adı : Küresel Göç Yönetişiminin İmkansızlığı Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel/Yerel Siyaset>e-devlet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.06.2022
Basım Tarihi : 01.10.2022
Bildiri Adı : Yönetişim Küresel Göçmen Entegrasyon Rejiminin Oluşturulmasında Bir Çözüm Olabilir Mi?
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 20.04.2019
Bildiri Adı : Kamu Yönetimi Çalışmalarında Yönetişim
Etkinlik Adı : 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.02.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.02.2019
Basım Tarihi : 15.02.2019
Bildiri Adı : ANALYSIS OF TURKEY'S GLOBAL COMPETITIVENESS LEVEL
Etkinlik Adı : 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2018
Basım Tarihi : 11.05.2018
Bildiri Adı : Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği
Etkinlik Adı : 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 29.05.2018
Bildiri Adı : Göçmen Entegrasyon Politikaları
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2018
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : Kalkınma Planlarının Ekonomi Politiği
Etkinlik Adı : 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 29.05.2018
Bildiri Adı : Yükseköğretimde Postmodern Reform Arayışları: Lyotard’ın Kavramsal Çerçevesi Üzerinden Bir Yaklaşım
Etkinlik Adı : KAYFOR 15: Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.11.2017
Basım Tarihi : 24.11.2017
Bildiri Adı : Vatandaşlığa Erişim Politikalarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Portekiz, İsveç, İrlanda, Japonya, Estonya
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,ÖZKAYA YAKUP
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : National Instrument of Global Competition: Innovation Systems
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,ALMA DİLEK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : 1980 Darbesinin Yükseköğretim Politikasına Yansıması
Etkinlik Adı : 27 Mayıs 1960 dan 15 Temmuz 2016 ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu Ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.05.2017
Basım Tarihi : 27.12.2017
Bildiri Adı : Kadro Dergisinde Yer Alan Yazılardaki Teknoloji Anlayışı
Etkinlik Adı : Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.12.2017
Basım Tarihi : 29.12.2017
Bildiri Adı : Türkiye’de Afetlerin Hukuki, Kurumsal Ve Bilimsel İzdüşümleri
Etkinlik Adı : Büyükçekmece 1. UluslararasıYerel Yönetimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZKAYA YAKUP,ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.05.2017
Basım Tarihi : 31.12.2017
Bildiri Adı : 6360 Sayılı Kanun Bağlamında Merkezileşme ve Yerelleşme Eğilimi
Etkinlik Adı : KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL,KAÇER FEVZİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.05.2016
Basım Tarihi : 10.05.2016
Bildiri Adı : Neolibreal Dönemde Rekabet Bilim Politikalarının Değişen Biçimi Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : ÜNİDAP Bölgesel Kalkınma Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2016
Basım Tarihi : 27.12.2016
Bildiri Adı : Bir Kamu Politikasının Analizi Türkiye de Geçici Köy Koruculuğu
Etkinlik Adı : VI. KAMUPOLİTİKALARIÇALIŞTAYI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ARAP İBRAHİM,ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.09.2015
Basım Tarihi : 15.09.2015
Bildiri Adı : Bir Kamu Politikasının Analizi Türkiye de Geçici KöyKoruculuğu
Etkinlik Adı : VI. Kamu Politikaları Çalıştayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ARAP İBRAHİM,ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.09.2015
Basım Tarihi : 18.09.2015
Bildiri Adı : Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları Hollanda Örneği
Etkinlik Adı : 2. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN,ERAT VEYSEL,ÖZKAYA YAKUP
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2014
Basım Tarihi : 18.06.2014

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Kentsel Ekonomi ve Kentsel Gelişme
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel/Yerel Siyaset>e-devlet
Yayın Evi : Sayda Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Eğitim Sektörü ve Kent Ekonomisi İlişkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Kamu Yönetimi Güncel Sorunlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL, İZCİ MERVE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel/Yerel Siyaset>e-devlet
Yayın Evi : Efeakademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kapatılmasının Politika Sonlandırma Açısından İncelenmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkiye'de Göç Yönetimi ve Politikaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇAKI KENAN, ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel/Yerel Siyaset>e-devlet
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Güvenlik ve Uyum Politikaları İkileminde AB’nin Entegrasyon Düzeyi Üzerine Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Kriz Yönetimi (Yapılar, Fonksiyonlar ve Politikalar)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Kriz,Planlama
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kriz Yönetimi ve Planlama
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Küresel İklim Değişikliği (Nedenler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRCİ KIVANÇ, ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Hava Kirliliği,İklim Değişikliği,Küresel Çevre Sorunları
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Hava Kirliliğinin Küresel İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL, KAÇER FEVZİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>E devlet
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Küresel Isınma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Kentleşme Sorunları ve Çözüm Önerileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAÇER FEVZİ, ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>E devlet
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DEMİRKANOĞLU YAHYA, ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Göç-Kent İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kent Çalışmaları ve Kente Yeni Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Büyükşehirlerde E-Belediyecilik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kamu Yönetimi Teorileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Savaş Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Modern Yönetim Yaklaşımları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Vatandaşlığa Erişim Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Çevre Tartışmaları ve Çağdaş Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çevre Hakkının Gelişimi ve Uygulamaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Rekabet Çağında Yenilik Yönetişim Sistemi Yeniliğin İktidarı ve Türkiye’de Dönüşen Üniversiteler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Basın Yayın Dağıtım
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Public and Urban Administration and Policy in the Digital Age
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar
Yayın Evi : Lambert Academic Publishing
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The State, Science, Technology and Search for Postmodern Reform in Higher Education: An Approach over the Conceptual Frame of Lyotard
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Quo Vadis: Kamu Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nika Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Sosyal Politikalar Açısından Belediyecilik Tartışmaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OLUĞ SERDAR,ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kamu Politikalarının Yasal ve Yasal Olmayanı Tanımlama Gücünün Göç Üzerinden Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’nin İnovasyon Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZKAYA YAKUP,ERAT VEYSEL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Marmara Belediyeler Birliği
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Afetlerin Hukuki, Kurumsal ve Bilimsel İzdüşümleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : Dünyada ve Türkiye de Bilim İktidar İlişkisinin Evrimi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ERAT VEYSEL,ARAP İBRAHİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Notabene Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Proje Adı : Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BEBAP) Koordinasyon Biriminin bilişim altyapısının güçlendirilmesi
Başlama Tarihi : 13.06.2022
Bitiş Tarihi : 26.04.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2013 - 2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Bir kamu politikasının analizi: Türkiye’xxde bilim

Yüksek Lisans

2011 - 2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Kamu personel rejimi açısından köy koruculuğu

Lisans

2003 - 2007

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017 - 2019

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2015 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2011

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ