Uluslararası Afet Hukuku: Gelişimi, Amaçları, Kapsamı, Eleştirileri

8607824
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Uluslararası Afet Hukuku: Gelişimi, Amaçları, Kapsamı, Eleştirileri
DEMİRCİ KIVANÇ, ERAT VEYSEL
Ankara Barosu Dergisi
Türkçe
9
2023
81
37
54
1300-9885
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
7431644
2024-01-07 00:22:19
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.30915/abd.1380903