Kamu Politikalarında Yasalaştırma Süreci: 6360 Sayılı Yasa Üzerinden Bir İnceleme

3678876
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Kamu Politikalarında Yasalaştırma Süreci: 6360 Sayılı Yasa Üzerinden Bir İnceleme
ERAT VEYSEL,ÖZKAYA YAKUP
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2017
32
2
263
288
1302-504X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Yerel Yönetimler>Kentleşme Politikaları>Çevre Yönetimi>Kamu Politikaları
2571968
2024-01-11 13:05:17
Özgün Makale
https://iibfdergi.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/626/pdf