BİR KAMU POLİTİKASI ARACI OLARAK DÜRTME

8076551
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
BİR KAMU POLİTİKASI ARACI OLARAK DÜRTME
ERAT VEYSEL, ALMA SAVAŞ DİLEK
Bingol Universitesi
Türkçe
8
2022
2651-3234
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Davranışsal İktisat
6772218
2023-01-04 13:33:35
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.33399/biibfad.1119347