Küresel Rekabet Açısından Türkiye

7485301
Uluslararası
Hakemli
International Index Copernicus; Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); Advanced Science Index; Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF); Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Küresel Rekabet Açısından Türkiye
ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Journal of Social and Humanities Sciences Research
Türkçe
12
2021
8
78
3401
3407
2459-1149
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset>E devlet
6044810
2022-01-10 01:00:19
Özgün Makale
http://www.jshsr.org/SonSayi.Aspx