10
MAKALE
(YOKSIS)
18
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
2
ATIF
(YOKSIS)
12
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
12
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
2
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
31
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
34.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 85 makalenin 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.54
Birimine ait 100 bildirinin 18 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.17
Birimine ait 13 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.54

Makaleler

Makale Adı : Protonation Constant Determination of Some Benzimidazole‐Based Drug Candidates by Reverse Phase Liquid Chromatography Method and Cytotoxic Activity Studies
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA, AKKOÇ SENEM, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU
Dergi Adı : ChemistrySelect
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Reverse Phase Liquid Chromatography Method Optimization for Analysis of Some Azole Group Antifungal Compounds
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, KONÇE İLKAY
Dergi Adı : SDU Journal of Health Sciences
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : TENOKSİKAM, PİROKSİKAM VE MELOKSİKAM’IN pKa DEĞERLERİNİN RP-HPLC YÖNTEMİYLE 25℃ VE 37℃’DE THF-SU İKİLİ ORTAMINDA TAYİNİ
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA
Dergi Adı : Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Determination of the ionization constants of sulfonylureas in THF-water media by potentiometric titration and RPLC methods
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN
Dergi Adı : Journal of the Iranian Chemical Society
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sülfodiazin, Sülfomerazin ve Sülfometazinin İyonlaşma Sabitlerinin Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ile Tayini
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN
Dergi Adı : BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tatvan’da Tüketime Sunulan Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN, İŞLEYİCİ ÖZGÜR, SAĞUN EMRULLAH, EKİCİ KAMİL, BAŞAT DERELİ DİLARA, SANCAK YAKUP CAN
Dergi Adı : BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları
Yazar Bilgisi : SANCAK HAKAN,BAŞAT DERELİ DİLARA
Dergi Adı : Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Loratadin ve Desloratadin’in İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi ile Tayini
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA,Tekin Kocabay Yasemin
Dergi Adı : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The effect of radial and angular profiles of twisted laser beam on Coronene molecule located off the optical axis
Yazar Bilgisi : Öncan Mehmet,Koç Fatih,BAŞAT DERELİ DİLARA,KÖKSAL KORAY
Dergi Adı : Computational and Theoretical Chemistry
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Determination of pKa Values of Opipramol in Acetonitrile water Binary Mixtures by Using Chromatographic and Spectrophotometric Methods
Yazar Bilgisi : Demiralay Çubuk Ebru, Seçilmiş Canbay Hale, Başat Dilara, Uslu Bengi
Dergi Adı : Global Journal of Analytical Chemistry
Yayın Tarihi : 2012

Bildiriler

Bildiri Adı : THE IMPORTANCE OF DETERMINING THE IONIZATION CONSTANT IN ACTIVE DRUG COMPOUNDS BY REVERSE PHASE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Etkinlik Adı : 2nd Internatıonal Rahva Technical And Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Analitik Kimya>Farmasötik Kimya>Kromatografi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 01.03.2023
Bildiri Adı : Determination of Ionization Constant Values of Meloxicam Compound
Etkinlik Adı : Ist.Internatıonal Rahva Technical And Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Analitik Kimya>meloksikam,pKa ,HPLC
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.12.2021
Bildiri Adı : Alerjik Rinit Tedavisinde Kullanılan Loratadin ve Desloratadinin İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi ile Tayini
Etkinlik Adı : 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BAŞAT DERELİ DİLARA,TEKİN KOCABAY YASEMİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.06.2019
Basım Tarihi : 29.06.2019
Bildiri Adı : Quantitative Structure-Property Relationship Method to Assess the Lipophilicity of Amphotheric Drugs
Etkinlik Adı : International Congress on Chemistry and Materials Science, ANCON
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇUBUK DEMİRALAY EBRU,POTURCU KADER,BAŞAT DERELİ DİLARA,ALSANCAK ABBASE GÜLEREN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : Quantitative Structure-Property Relationship Method to Assess the Lipophilicity of Amphotheric Drugs
Etkinlik Adı : International Congress on Chemistry and Materials Science, ANCON
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇUBUK DEMİRALAY EBRU,POTURCU KADER,BAŞAT DERELİ DİLARA,ALSANCAK ABBASE GÜLEREN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : Quantitative Structure-Property Relationship Method to Assess the Lipophilicity of Amphotheric Drugs
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇUBUK DEMİRALAY EBRU,POTURCU KADER,BAŞAT DERELİ DİLARA,ALSANCAK ABBASE GÜLEREN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.10.2017
Basım Tarihi : 11.10.2017
Bildiri Adı : Potentiometric pKa Values of Some Sulfonylureas in THF Water
Etkinlik Adı : 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6BBCAC)
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı N., Alsancak G., Özkan S.A.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.09.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : GC MS Method For The Determination of The Chemical Content of Inula Oculus Christi L in Hexane
Etkinlik Adı : 44th World Chemistry Congress-IUPAC2013
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Çelikezen F.Ç., Kürşat M., Özoğul F., Emre İ.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.08.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.08.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Profiling The Chemical Content of Tussilago Farfara L Leaves by GC MS Analyses
Etkinlik Adı : 44th World Chemistry Congress-IUPAC2013
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Çelikezen F.Ç., Yılmaz E., Kürşat M., Özoğul F., Emre İ.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.08.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.08.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Profiling The Chemical Content of Chrysophthalmum Montanum DC BOISS Leaves by GC MS Analyses
Etkinlik Adı : 44th World Chemistry Congress-IUPAC2013
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Çelikezen F.Ç., Kürşat M., Başat D., Özoğul F., Emre İ.,
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.08.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.08.2013
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Pioglitazon HCI nin HPLC Metodu İle Tayini Ve İlaç Uygulaması
Etkinlik Adı : VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı S., Ozkan S.A., Demiralay Ç.E.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Glibenklamid Ve Glipizid in İlaçlarda Tayini İçin Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntemin Geliştirilmesi
Etkinlik Adı : VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Daldal D.Y., Şanlı N., Alsancak G.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Efficient Determination of pKa Values of Pioglitazone HCI and Rosiglitazone Maleat in THF Water Binary Mixtures BY LC Method
Etkinlik Adı : 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10)
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı S., Ozkan S.A., Alsancak G.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.06.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Determination of Thermodynamic Ionisation Constants of Some Sulfonylureas with RP LC Methodology
Etkinlik Adı : 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10)
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı N., Demiralay Ç.E.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.06.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.06.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Potentiometric Determination of Dissociation Constants For Pioglitazone And Rosiglıtazone in Tetrahydrofuran Water Binary Mixtures
Etkinlik Adı : International Symposium on Drug Research and Development
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Demiralay Ç.E., Alsancak G.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2011
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Determination of Dissociation Constants of Gliclazide And Glibenclamide With Potentiometric Method in Tetrahydrofuran Water Binary Mixtures
Etkinlik Adı : International Symposium on Drug Research and Development
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı N., Ozkan S.A.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2011
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Bazı Yeni Nesil Antidepresan İlaçların İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi İle Tayini
Etkinlik Adı : 5.Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı S., Şanlı N., Demiralay Ç.E., Özkan A.S., Alsancak G.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.05.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Determination of Dissociation Constants of Opipramol by RP HPLC Method in Acetonitrile Water Binary Mixtures
Etkinlik Adı : ISOPS
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı S., Ozkan S.A., Alsancak G.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2009
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Sülfadiazin Sülfamerazin ve Sülfametazinin pKa Değerlerine Metanol Su Karışımlarında Metanol Derişiminin Etkisi
Etkinlik Adı : Analitik Kimya Kongresi
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : Başat D., Şanlı S., Ozkan S.A., Alsancak G.
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.07.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.07.2006
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : SAĞLIKTA AĞIR METALLER VE ESER ELEMENTLER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BAŞAT DERELİ DİLARA
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Analitik Kimya
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KADMİYUM
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Kimya Temel Kavramlar
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BAŞAT DERELİ DİLARA
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Yayın Evi : Sage Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Proje Adı : Alerjik Rinit Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların İyonlaşma Sabitlerinin Sıvı Kromatografik Yöntemi ile Tayini
Başlama Tarihi : 17.05.2018
Bitiş Tarihi : 17.11.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Tatvan'da Tüketime Sunulan Tavuk Döner Kebaplarının Mikrobiyolojik Kalitesi
Başlama Tarihi : 31.10.2018
Bitiş Tarihi : 12.01.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2006 - 2007

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) TEZSİZ/

Tez Adı:

Doktora

2008 - 2013

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

Tez Adı: Sülfonilüre ve tiyazolidindion tipi oral antidiyabetiklerin iyonlaşma sabitlerinin potansiyometrik yöntem ve sıvı kromatografik yöntem ile ölçümü

Yüksek Lisans

2004 - 2006

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Bazı sülfonamitlerin protonasyon sabitlerinin su-metanol ikili karışımında potansiyometrik yöntem ile tayini

Lisans

1999 - 2003

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

YARDIMCI DOÇENT

2014 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009 - 2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ