630012
Ulusal
Poster
Bazı Yeni Nesil Antidepresan İlaçların İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi İle Tayini
Başat D., Şanlı S., Şanlı N., Demiralay Ç.E., Özkan A.S., Alsancak G.
5.Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Türkçe
Yayımlanmamış
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
25.05.2010
21.05.2010