Loratadin ve Desloratadin’in İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi ile Tayini

5982868
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Loratadin ve Desloratadin’in İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi ile Tayini
BAŞAT DERELİ DİLARA,Tekin Kocabay Yasemin
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe
1
2019
23
3
963
969
1300-7688
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
4500987
2022-09-19 10:26:23
Özgün Makale