7501029
Uluslararası
Özet bildiri
Determination of Ionization Constant Values of Meloxicam Compound
BAŞAT DERELİ DİLARA
Ist.Internatıonal Rahva Technical And Social Researches Congress
Türkçe
Yayımlanmış
30.12.2021
Elektronik
http://rahva.beu.edu.tr/images/Dergi/Belgeler/PublishedCongressBook.pdf
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Analitik Kimya>meloksikam,pKa ,HPLC
Sözlü Sunum
04.12.2021