3
MAKALE
(YOKSIS)
1
BİLDİRİ
(YOKSIS)
10
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
1
ATIF
(YOKSIS)
8
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
43
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
13.5
MAKALE
(TESV)
3
BİLDİRİ
(TESV)
96
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 112 makalenin 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.67
Birimine ait 87 bildirinin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.07
Birimine ait 111 kitap 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.64

Makaleler

Makale Adı : İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu
Yazar Bilgisi : YOLCU MEHMET,BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Abdullah es-Süveydi’nin Gözüyle er-Ruha Şehri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Şehir ve Bölge Konulu Klasik İslam Eserleri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : el-Giyasi/Gıyasü’l-ümem fi iltiyasi’z-zulem(İslam’da Başkanlık Sistemi)
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Rasülüllah’ın Medinesi’ne Dair Klasik Tarih Eserleri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Siyer Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Fitne Kardeşlerin Savaşı
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış ( Doktora Öncesi Türetilmiş çalışma)
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Medine Tarihçisi Ebu’l-Hasen Nurüddin Ali b. Abdullah el-Haseni es-Semhudi eş-Şafii’nin Hayatı ve Eserleri (Türetilmiş Çalışma)
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak Eş Şami nin Sübülü l Hüda ve r reşad fi sireti hayri l ibad Adlı EserininTürkçe Çevirisinin Eleştirisi An AppliedCritique Approach to Translation Criticismdue to Shami s Subulu l Huda ve r rashadfi sireti hayri l ibad (Doktora Öncesi)
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Dergi Adı : ŞARKİYAT MECMUASI
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Şehir Tarihi Eserleri
Etkinlik Adı : Uluslararası İslam ve Yorum III Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2019
Basım Tarihi : 16.10.2019
Bildiri Adı : Geçmişin Hakikat Aleminden İnternetin Sanal Alemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları
Etkinlik Adı : Uluslararası Sanal Alemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2017
Basım Tarihi : 20.12.2017
Bildiri Adı : Eyyübiler Döneminde Harran
Etkinlik Adı : I. Uluslararası İslam Tarih ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.03.2016
Basım Tarihi : 25.12.2018
Bildiri Adı : İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği
Etkinlik Adı : Uluslararası I. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.03.2016
Basım Tarihi : 11.03.2016
Bildiri Adı : Selahaddin Eyyübi nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri
Etkinlik Adı : Uluslararası Selahaddin Eyyȗbi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.09.2016
Basım Tarihi : 10.10.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Mustafa Asım Köksal
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi>İslam Tarihi>İslam Tarihi>İslam Tarihi
Yayın Evi : Siyer
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Alimler ve Amirler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi
Yayın Evi : Sonçağ Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İslam Siyasetname Eserlerinde Yöneticilere Yönelik Nasihatler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Tekerrürden Tefekküre Tarih
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi
Yayın Evi : Siyer
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Siyer-Tarih İlişkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi
Yayın Evi : Mana
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Semhudi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Vefaü’l-Vefa bi-ahbari dari’l-Mustafa (Medine-i Münevvere Tarihi)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi
Yayın Evi : Siyer
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İslam Peygamberinin Hayatı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Çizgi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Siyer Usulü
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : İslam Tarihi Kaynakları(İslam Siyaset Kaynakları)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Mana Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İslam Siyaset Kaynakları (Türetilmiş Çalışma)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : İslam Tarihi Kaynakları(Şehir Tarihi Eserleri)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Mana Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Şehir Tarihi Eserleri ( Türetilmiş Çalışma)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Farklı Yönleriyle İslam Ahlakı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Nida Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sahabe Ahlakı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Adil Siyaset ve İnsan Hakları İslam Siyaset Geleneği Örneği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Siyer Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : es Semhudi ve Medine Tarihi (Türetilmiş Çalışma)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Siyer Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Bilge Yöneticinin El Kitabı (Türetilmiş Çalışma)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Yayın Evi : Klasik Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2014
Kitap Adı : Ey Oğul
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BARCA İBRAHİM
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Yayın Evi : Beyan Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2013

Projeler

Proje Adı : İslam Tarihi Kaynakları
Başlama Tarihi : 26.11.2018
Bitiş Tarihi : 25.10.2019
Proje Türü : Özel Kuruluşlar
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2003 - 2007

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SİİRT EĞİTİM FAKÜLTESİ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2011 - 2012

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Islâm kurumları tarihi açısından Ebü’xxl-Hasan Ali B. Muhammed B. el-Habîb el-Mâverdî El-Basrî’xxnin (364-450/974-1058) Kavânînü’xxl-Vizâre ve Siyasetü’xxl-Mülk adlı eseri

Doktora

2012 - 2016

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)/

Tez Adı: Ebü’xxl-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medine tarihiyle ilgili ”Vefâü’xxl-vefâ bi-ahbâri dâri’xxl-Mustafâ” adlı eseri

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ /

YARDIMCI DOÇENT

2016 -

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

2013 -

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ