el-Giyasi/Gıyasü’l-ümem fi iltiyasi’z-zulem(İslam’da Başkanlık Sistemi)

4050695
Ulusal
Hakemli
Asos index, Dergipark,
el-Giyasi/Gıyasü’l-ümem fi iltiyasi’z-zulem(İslam’da Başkanlık Sistemi)
BARCA İBRAHİM
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2017
4
2
263
266
2148-385X
Basılı+Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
2923281
2020-03-18 11:44:30
Kitap Kritiği
http://ilahiyat.siirt.edu.tr/dosya/personel/el-giyasi-siirt-20181816286513.pdf