çalıştı 1
Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım

Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım

5115227
Uluslararası
Hakemli
Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi)· ASOS (Acedemia Social Science Index)· COSMOS (Cosmos Impact Factor)· CiteFactor· Directory of Research Journals Indexing· ERIH PLUS· ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)· Index Copernicus ( ICI World of Journals)· Infobase Index· International Innovative Journal Impact Factor· ISAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi)· İdealonline· JIF (The Journals Impact Factor)· ResearchBib (Academic Resource Index)· Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service)· SIS (Scientific Indexing Service)· SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)· Sparc Indexing
Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım
BARCA İBRAHİM
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
İngilizce
6
2019
8
1
148
158
2147-5962
Basılı+Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
3955045
2020-03-18 11:43:35
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/download/article-file/749567