çalıştı 1
Abdullah es-Süveydi’nin Gözüyle er-Ruha Şehri

Abdullah es-Süveydi’nin Gözüyle er-Ruha Şehri

4541951
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Abdullah es-Süveydi’nin Gözüyle er-Ruha Şehri
BARCA İBRAHİM
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2018
40
51
70
1303-2054
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
3474344
2020-03-16 17:11:43
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.30623/harranilahiyatdergisi.470191