17
MAKALE
(YOKSIS)
3
BİLDİRİ
(YOKSIS)
12
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
18
ATIF
(YOKSIS)
24
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
195
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
5
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
4
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
82.2
MAKALE
(TESV)
9
BİLDİRİ
(TESV)
57
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Doğal Afetlerin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisi: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Örneği
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN, GÖZ MERT MAHİR
Dergi Adı : Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Suriye Politikasının Türkiye Siyaseti Üzerine Etkileri: 2000 Sonrası Dönem
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK ŞABAN, SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Iktisadi Idari ve Siyasal Arastirmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Helen ve Roma Dönemi Siyasal Düşünüşü
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Evaluation of the 1950 Turkish General Elections in the Context of Seat Maximization Approach
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : AB-Türkiye İlişkilerinde Parlamenter Diplomasi: Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Liberalizm: İdeolojik Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN, ÖZTÜRK ŞABAN
Dergi Adı : ASES Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Atatürk Dönemi Türkiye - Irak İlişkileri
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Antik Yunan’da Siyasal Yapı ve Aristo İle Platon Özelinde Siyasal Düşünüş
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Demokrasi Bağlamında Referandum Uygulaması: Türkiye Örneği
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Alinteri Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Irak’ta Bulunan Yabancı Askeri Unsurlar Bağlamında Başika Krizi
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN, ÖZTÜRK UYGAR
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Üç Din Üç Devlet (Suudi Arabistan-Vatikan Ve İsrail’in Siyasal Sistem Analizi)
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Researcher: Social Science Studies
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Korku Pazarlama Çerçevesinde Suriye Hükümetinin Silah İthalatını Arttıran Etkenler
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Kurumsal Vatandaşlık Davranışı İle İş Tatmini Arasındaki İlişki Van İl Sağlık Çalışanları Örneği
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT,SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Kurumsal Vatandaşlık Davranışı Boyutlarının Araştırılması ve Analizi Van İl Emniyet Müdürlüğü Örneği
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT,SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Değişim Ve Kurumsal Yapılandırma Süreci: Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Yunan’ın Çağdaşı Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler, Siyasal ve Dinsel Düşünüş
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : TÜRKİYE SEÇİMLERİNİN SOSYO-POLİTİK ANALİZİ: MAYIS 2023 ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası Dicle Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.09.2023
Basım Tarihi : 29.09.2023
Bildiri Adı : REFERANDUM VE PLEBİSİT AYRIMI
Etkinlik Adı : MUNZUR SUMMIT 3rd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.02.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.02.2021
Basım Tarihi : 15.03.2021
Bildiri Adı : KUTSAL GECE ADLI ROMANIN TOPLUMSAL CİNSİYET VE MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasal Akımlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.04.2021
Basım Tarihi : 03.05.2021

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : 1980'den Günümüze Türk Siyasal Hayatı: Siyaset, Ekonomi, Dış Politika
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK ŞABAN, SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 2001 Krizinin Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasal Hayatına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 3
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖZ MERT MAHİR, SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Dış Politika
Yayın Evi : Serüven Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 2000 Sonrası Dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri İlişkilerinde Beş “Derin” Kriz
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Parekh’in Göç Sınıflaması
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Seçim Hukuku Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
Yayın Evi : Nobel Bilimsel
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Halk Vetosu
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Seçim Hukuku Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar>Seçim Sistemi
Yayın Evi : Nobel Bilimsel
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Milli Bakiye Sistemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Seçim Hukuku Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar>Seçim Sistemleri
Yayın Evi : Nobel Bilimsel
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Seçim Sistemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Seçim Hukuku Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
Yayın Evi : Nobel Bilimsel
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Temsilcilerin Azli
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Diaspora
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Göç Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Anglo-Conformity (İngilizliğe Uygunluk)
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar>Referandum
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak Referandum ve Referandum Çeşitleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Teknoloji ve İnsan: Riskler ve Fırsatlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi>Küreselleşme
Yayın Evi : LAP LAMBERT Academic Pusblishing
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Küreselleşmenin İnkarı Olarak BREXIT
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Seçim Sistemleri ve Türkiye'de Seçimlerin Siyasal Manipülasyonu
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Seçim Sistemleri ve Herestetik
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2016 - 2021

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER (DR)/

Tez Adı: Türkiye'de yapılan genel seçimlerin (1946-2002 arası ) seçim herestetiği bağlamında değerlendirilmesi

Lisans

2001 - 2006

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2011 - 2014

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Kurumsal vatandaşlık davranışı algısı ve kamu çalışanlarının iş tatmini üzerindeki etkisi: Van ve Bitlis ili örneği

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2014 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ