çalıştı 1
Antik Yunan’da Siyasal Yapı ve Aristo İle Platon Özelinde Siyasal Düşünüş

Antik Yunan’da Siyasal Yapı ve Aristo İle Platon Özelinde Siyasal Düşünüş

7354087
Uluslararası
Hakemli
EBSCO, SINDEX
Antik Yunan’da Siyasal Yapı ve Aristo İle Platon Özelinde Siyasal Düşünüş
SEVİNÇ HÜSEYİN
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Türkçe
12
2021
7
2
209
223
2149-0732
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasi Düşünce Tarihi
5882422
2023-10-27 17:15:37
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1632267