çalıştı 1
Atatürk Dönemi Türkiye - Irak İlişkileri

Atatürk Dönemi Türkiye - Irak İlişkileri

7048068
Uluslararası
Hakemli
EBSCO, Index Copernicus
Atatürk Dönemi Türkiye - Irak İlişkileri
SEVİNÇ HÜSEYİN
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Türkçe
4
2021
4
1
181
193
2636-8048
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Türk Dış Politikası
5499567
2023-10-29 11:50:49
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mana