çalıştı 1
Helen ve Roma Dönemi Siyasal Düşünüşü

Helen ve Roma Dönemi Siyasal Düşünüşü

8302006
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Helen ve Roma Dönemi Siyasal Düşünüşü
SEVİNÇ HÜSEYİN
Akademik İzdüşüm Dergisi
Türkçe
3
2023
8
1
27
47
2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyasi Düşünce Tarihi
7050472
2024-01-04 14:56:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/76518/1180849