13
MAKALE
(YOKSIS)
11
BİLDİRİ
(YOKSIS)
10
KİTAP
(YOKSIS)
3
PROJE
(YOKSIS)
8
ATIF
(YOKSIS)
40
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
45
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
55.8
MAKALE
(TESV)
18
BİLDİRİ
(TESV)
52.9
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Şahi Divanı’nda Efsanevi Şahıslar ve Hayvanlar
Yazar Bilgisi : Ekinci Sevda, ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Edebi Elestiri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazelinden Hareketle Kaleme Alınmış İki Tehzil
Yazar Bilgisi : Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazeline Yazılmış Nazire, Taştir ve Tahmisler
Yazar Bilgisi : Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Divan Şiirinde Aşığın Eğlencesi
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211s.
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Bitlis İslamiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Nabi’nin “Bu” Redifli Na’atına İbrahim Sabri Efendi’nin Naziresi
Yazar Bilgisi : Erat Ebru, ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Kadı Burhaneddin Divanı’nda Toprak İle İlgili Haksar İfadesinin Kullanımı ve Düşündürdükleri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Mehmed Murad Nakşibendi ve Nakşi Gözüyle Yazılmış Tek, Tam Mesnevi Şerhi
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kudret Ayşe Yılmaz’ın Orobanhiyye Romanının Söz Varlığında İkilemeler
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE, ÖZDİL ERDOĞAN
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : İstanbul'da Yapılan Son Darü'l-Mesnevi
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Başka İsimlerle Karıştırılan Bir Mesnevi Şarihi Mehmed Murad Nakşibendi
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Babürname’de Babür’e Göre Bazı İsimlerin Koyulma Nedenleri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Dergi Adı : The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazelinden Hareketle Kaleme Alınmış İki Tehzil
Etkinlik Adı : Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 01.08.2023
Bildiri Adı : Nabi’nin “Bu” Redifli Na’atına İbrahim Sabri Efendi’nin Naziresi
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Erat Ebru, ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.06.2022
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : Esiri Baba’nın Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Erkar Nursema, ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.06.2022
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : Klasik Türk Edebiyatinda “Cüvan” Kelimesinin Kullanımı: Farisi (Genç Osman) Divançe’si Örneği
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 01.03.2023
Bildiri Adı : Minyatürlerle Babür’ün Hatırat’ı: Walters Sanat Müzesi’nde Minyatürlü Bir Babürname Nüshası
Etkinlik Adı : Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 25.04.2018
Bildiri Adı : Pierre Loti Tepesi’nin Unutulan İsmi: İdris Köşkü Mesire Alanı
Etkinlik Adı : Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi : 01.12.2019
Bildiri Adı : Taşradan İstanbul’a Göç Eden Bir Üstad Şair: Nabi
Etkinlik Adı : “Geçmişten Günümüze Göç” “7. Uluslararası Canik Sempozyumu”
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.02.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.02.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : Kadı Burhaneddin Divanı’nda Toprak İle İlgili Haksar İfadesinin Kullanımı ve Düşündürdükleri
Etkinlik Adı : Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2017
Basım Tarihi : 10.10.2017
Bildiri Adı : Lale Devri’nde İstanbul’un Mesire Yerlerinden Sadabad’a Nedim’in Şiirlerinden Bir Bakış
Etkinlik Adı : 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2017
Basım Tarihi : 01.09.2018
Bildiri Adı : 19. Yüzyıl İstanbulu'nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2014
Basım Tarihi : 01.12.2014
Bildiri Adı : Nakşi Gözüyle Yazılmış Tek Tam Mesnevi Şerhi
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.05.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.05.2013
Basım Tarihi : 25.05.2013

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Bilgin Kültür Sanat Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Klasik Türk Edebiyatında “Cüvan” Kelimesinin Kullanımı: Farisi (Genç Osman) Divançe’si Örneği
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : KLASİK DİVAN ÇEVRİMİÇİ SOHBETLER I-II (2021-2022)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Kut Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : KADI BURHANEDDİN DİVANI YENİ TIPKIBASIM PROJESİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkçenin Yazılı Edebi Birikimi (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ŞERH-İ KASAİD-İ MEVLANA ŞEVKET (MURAD)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Türkçenin Yazılı Edebi Birikimi)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : DÎVAN (MURAD)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkçenin Yazılı Edebi Birikimi (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ŞERH-İ TUHFE-İ ŞAHİDÎ (ŞEYH HACI MEHMED MURAD NAKŞİBENDÎ)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Erkar Nursema, ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Serüven Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ESİRÎ BABA’NIN ŞİİRLERİNE EKOELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Yozgat Tarihi ve Kültürü C. II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Akçağ Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yozgatlı Divan Şairleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Divan Edebiyatından Gazel Şerhleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KARAVELİOĞLU MURAT ALİ, KOYUNCU FATİH, ÖZDİL HATİCE, KOŞİK HALİL SERCAN
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Metin Şerhi
Yayın Evi : KUT Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 18. Yüzyıl
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : IVPE
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Afif Evren’in Neşredilmemiş Bir Makalesi: “Ermenekli Şair Hasan Rüştü (Kel Şair)”
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Kadı Burhaneddin Divanı Yeni Tıpkıbasım
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZDİL HATİCE
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019

Projeler

Proje Adı : Yozgat Tarihi ve Kültürü Projesi
Başlama Tarihi : 16.04.2021
Bitiş Tarihi : 25.05.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Türkçenin Yazılı Edebi Birikimi (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü)
Başlama Tarihi : 15.04.2021
Bitiş Tarihi : 15.03.2023
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : KADI BURHANEDDİN DİVANI TIPKIBASIM
Başlama Tarihi : 28.12.2017
Bitiş Tarihi : 30.11.2020
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2007 - 2009

FATİH ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Hülasatu'ş-Şüruh adlı Mesnevi şerhinin 108-214 varaklarının günümüz harflerine aktarılması ve incelenmesi

Doktora

2009 - 2013

FATİH ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (DR)/

Tez Adı: Tasavvuf edebiyatı terminolojisi açısından Mehmed Murad Nakşibendî'nin şerhleri

Lisans

2003 - 2007

FATİH ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (ÜCRETLİ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2013

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ