çalıştı 1
Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazeline Yazılmış Nazire, Taştir ve Tahmisler

Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazeline Yazılmış Nazire, Taştir ve Tahmisler

8452092
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazeline Yazılmış Nazire, Taştir ve Tahmisler
Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe
8
2023
7
2
1197
1221
2618-6349
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
7241786
2023-12-27 14:40:11
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/77947/1327166