çalıştı 1
Āşıki’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevi’nin Şerhi

Āşıki’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevi’nin Şerhi

5725799
Uluslararası
Hakemli
Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi), ASOS (Acedemia Social Science Index), COSMOS (Cosmos Impact Factor), CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, ERIH PLUS, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Index Copernicus ( ICI World of Journals), Infobase Index, International Innovative Journal Impact Factor, ISAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi), İdealonline, JIF (The Journals Impact Factor), ResearchBib (Academic Resource Index), Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service), SIS (Scientific Indexing Service), SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Sparc Indexing
Āşıki’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevi’nin Şerhi
ÖZDİL HATİCE
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2019
8
2
459
489
2147-5962
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
4330661
2023-10-26 22:22:19
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/553288