Başka İsimlerle Karıştırılan Bir Mesnevi Şarihi Mehmed Murad Nakşibendi

716636
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Başka İsimlerle Karıştırılan Bir Mesnevi Şarihi Mehmed Murad Nakşibendi
ÖZDİL HATİCE
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Türkçe
12
2013
8
12
1009
1016
1308-2140
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
2620114
2023-12-27 14:40:41
Özgün Makale
https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=205521517_64%C3%B6zdil%20hatice%20sos-1009-1016.pdf&key=16956