5
MAKALE
(YOKSIS)
1
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
11
ATIF
(YOKSIS)
8
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
38
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
20.4
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
51
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : YENİ BİR TEKNO-DİN OLARAK DATAİZM
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Cumaoğlu Uğur
Dergi Adı : Mecmua
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Sanallık Sosyolojisi Bağlamında Metaverse, Metahuman ve Yapay Zeka Betimlemeleri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Yüceltilmiş Benlik Felaketi Olarak Narsisizm’in Sinematografik Anlatımı: İlgi Manyağı Film Örneği
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Tan Zekiye
Dergi Adı : Adiyaman University - Mecmua
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Sanallığın Sosyolojisi: Simülasyon, Yapay Zeka, Metaverse, Metahuman
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Tan Zekiye
Dergi Adı : social sciences studies journal
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Benlik, Dramaturji ve Gattaca filminin bu kavramlar bağlamında analizi
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Tan Zekiye
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : ‘Intellectual’ As a Social Design Factor In The Thought Of Ali Shariati
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : ‘Intellectual’ As a Social Design Factor In The Thought Of Ali Shariati
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : East-West Paradigms and The Middle East Imagination in Bernard Lewis Thought
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : International Social Sciences Studies Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Geçmişten Günümüze Dini Radikal Şiddetin İdeolojik Gelişim Anatomisi: Işid Örneği
Yazar Bilgisi : YILDIZ ERDAL,ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : Ibad Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : AVRUPA ÜNİVERSİTELERİNDE MİSYOLOJİ BÖLÜMÜ VE TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE BİR DİSİPLİN OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİ
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Toklar Pınar
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Dr. Ali Şeriati’de Medeniyet ve Hicret Tasavvurunun İslam Sosyolojisi Açısından Değerlendirmesi
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Beşer Mustafa
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : CINEMATOGRAPHIC PROJECTION OF THE CAPITALIST SYSTEM IN THE CONTEXT OF DISTOPIC FICTION: SNOWPIERCER MOVIE SAMPLE
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,gezen ceren
Dergi Adı : Academic Review of Humanities and Social Sciences
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Analysis Of Magnum Advertisements In The Context Of Semiology From The Perspective Of Globalization: “ Hedonism And Its Icecream Form”
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Tan Zekiye
Dergi Adı : Adnan Menderes Üniversitesi Dördüncü Kuvvet Uuslararası Hakemli Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : ‘Women’ in Public and Private Spheres in The Context of Modern Feminist Theories From Ancient Civilizations To The Present
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Bardakçı Ayşe
Dergi Adı : Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Pozitivist Kuramda Din-Bilim İlişkisinin Beyaz Perdeye Yansıması: Sonsuzluk Teorisi
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : sosyal Bilimler Ekev Akademi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : YENİ YÜZYILIN KÜRESEL ZİHİN DÜNYASINDA MEDYA, REKLAM VE TÜKETEN İNSAN PROTOTİPİ
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : Turan-Sam
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : KÜRESELLEŞME PERSPEKTİFİNDEN TÜKETİM TOPLUMUNUN SOSYOLOJİK OKUMASI
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : opus uluslararası toplum araştırmaları dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : 19. YÜZYIL ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNDE MİSYONERLERİN ETKİSİ: SURİYE ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : ERMENİ MESELESİNDE BATILILARIN VE BATILI MİSYONERLERİN ETKİSİ
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Dergi Adı : Ermeni Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Pavlus Hristiyanlığından Protestan Evanjelizmine Misyonerlik Süreci
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,COŞKUN ALİ
Dergi Adı : ournal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : Byung Chul Han’ın Bakış Açısından Yeni Bir Toplum Tipolojisi: Şeffaflık Toplumu
Etkinlik Adı : 1. BİLSEL INTERNATIONAL ASPENDOS SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Tan Zekiye
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.02.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.02.2024
Basım Tarihi : 08.03.2024
Bildiri Adı : Versatile Reflections Of An Intellectual Identity: Aliya Izetbegović
Etkinlik Adı : International "Başkent" Congress On Physcial, Social and Healyh Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.07.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.07.2021
Basım Tarihi : 29.07.2021
Bildiri Adı : A Transformation Adventure From Communist Ideology To Islamic Thought: Roger Garaudy
Etkinlik Adı : Lale Oraloğlu International Congress On Culture, Arts and Multidisciplinary Studies
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.05.2021
Basım Tarihi : 27.05.2021
Bildiri Adı : Islamic Society and Ali Shariati Between Two Religions
Etkinlik Adı : III. International New York Cultural Interaction and Academic Studies Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2021
Basım Tarihi : 07.06.2021
Bildiri Adı : Evaluation Of Time And Leusire Time Concepts In Different Disciplines And Theories
Etkinlik Adı : III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Karakış Çiğdem
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.09.2019
Basım Tarihi : 15.10.2019
Bildiri Adı : İlişki Sosyolojisi Bağlamında Birlikte Yaşama Kültürü Perspektifinden İnsan-Doğa İlişkisini Sinemada Okumak: Dersu Uzala
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2019
Basım Tarihi : 30.07.2019
Bildiri Adı : LORD OF THE FLIES FİLMİ ÜZERİNDEN UYGARLIK VE BARBARLIK ARASINDA SOSYOLOJİK KURAMLARLA İNSANI ANLAMLANDIRMA ÇABASI
Etkinlik Adı : MUNZUR 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.05.2019
Basım Tarihi : 17.06.2019
Bildiri Adı : Tüketim Toplumunun Kapitalist evresi ve Sosyolojik Okuması
Etkinlik Adı : Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Din Sosyolojisi Araştırmaları II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ,COŞKUN ALİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi>Sosyal Değişim>Sanat Sosyolojisi
Yayın Evi : Kimlik Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Pavlus Hristiyanlığından Protestan Evanjelizmine Misyonerlik Süreci
Basım Türü : Basılı
YIL : 2024
Kitap Adı : Sanallık Sosyolojisi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Tan Zekiye
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi>Sosyal Değişim>Sanat Sosyolojisi
Yayın Evi : Ahenk Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : 21. Yüzyılda Ali Şeriati'yi Okumak
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Paradigma Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Current Studies In Sovial Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Emphasis on National Cinema as A Social Necessity in Islamist Journals in Turkey
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Paradigma Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : The Historical Process of Arab Intellectuals and Western Missionary Relations in the Construction of Arab Nationalism
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Güncel Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Beşer Mustafa
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ali Şeriati'de Eşekleştirme Teorisi ve Teknodönem Eşekleştirme
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Arap Milliyetçiliği ve Batılı Misyonerler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Önsöz Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sinema ve Toplum: Toplumsal Dönüşümün ve Kırılmaların Filmlerle Analizi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Cumaoğlu Uğur
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
Yayın Evi : Önsöz Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : MISSIONARY AND ITS RELATION WITH MODERN AGE CONCEPTS
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : İvpe
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İSLAMCI DERGİLERDE SİNEMA ALGISI ÜZERİNE BETİMSEL BİR DEĞERLENDİRME
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Sociology and Psychology Sciences Research
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : MAN’S MEANING AND IDENTITY CRISES: SOCIAL NETWORKS AND MODERN MENTAL BREAKDOWNS
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyolojik Bakış Açısıyla Toplumsal Yabancılaşmanın IntoThe Wıld Filmi Üzerinden Okuması
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Ivpe
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Misyonerlik Bağlamında Televanjelizm Olgusu ve Billy Graham
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı: Sosyal Bilimler İnsan ve Toplum
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Küreselleşme Boyutları Bağlamında Reklam, Avm’lerve Tüketim Kültürünün Oluşması
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : SOSYAL, BESERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA AKADEMIK ÇALISMALAR CILT 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ‘BİR RÜYA İÇİN AĞIT’ FİLMİ ÜZERİNDEN TOPLUMSAL KAYBOLUŞ OLARAK
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2019 - 2020

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Arap milliyetçiliğinin doğuşunda batılı misyonerler ve eğitim faaliyetleri: Suriye ve Suriye Protestan Koleji örneği

Doktora

2015 - 2018

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ (DR)/

Tez Adı: Güney Koreli misyonerlerin Türkiye'deki faaliyetleri

Yüksek Lisans

2013 - 2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2020 - 2022

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 - 2020

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ