Yüceltilmiş Benlik Felaketi Olarak Narsisizm’in Sinematografik Anlatımı: İlgi Manyağı Film Örneği

8325560
Uluslararası
Hakemli
ebsco
Yüceltilmiş Benlik Felaketi Olarak Narsisizm’in Sinematografik Anlatımı: İlgi Manyağı Film Örneği
ÖZBEY ALİ ÜLVİ, Tan Zekiye
Adiyaman University - Mecmua
Türkçe
3
2023
2587-1811
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Din Sosyolojisi
7081341
2024-01-02 16:14:53
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.32579/mecmua.1253130