çalıştı 1
Pavlus Hristiyanlığından Protestan Evanjelizmine Misyonerlik Süreci

Pavlus Hristiyanlığından Protestan Evanjelizmine Misyonerlik Süreci

6145129
Uluslararası
Hakemli
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Pavlus Hristiyanlığından Protestan Evanjelizmine Misyonerlik Süreci
ÖZBEY ALİ ÜLVİ,COŞKUN ALİ
ournal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences
Türkçe
12
2017
2
2
2547-9512
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
4620313
2020-06-28 18:32:53
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/391034