çalıştı 1
‘Women’ in Public and Private Spheres in The Context of Modern Feminist Theories From Ancient Civilizations To The Present

‘Women’ in Public and Private Spheres in The Context of Modern Feminist Theories From Ancient Civilizations To The Present

5575804
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
‘Women’ in Public and Private Spheres in The Context of Modern Feminist Theories From Ancient Civilizations To The Present
ÖZBEY ALİ ÜLVİ,Bardakçı Ayşe
Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
İngilizce
12
2019
14
20
2528-9535
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
4236869
2020-03-18 17:32:01
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/877976