48
MAKALE
(YOKSIS)
29
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
64
ATIF
(YOKSIS)
55
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
266
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
6
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
83.1
MAKALE
(TESV)
33.6
BİLDİRİ
(TESV)
27
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 283 makalenin 48 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.9
Birimine ait 345 bildirinin 29 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.41
Birimine ait 118 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.88

Makaleler

Makale Adı : A Scientometric Overview of the Current Status and Trends of Holistic Nursing Studies
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL, ŞENTURAN LEMAN
Dergi Adı : Holistic Nursing Practice
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : SCOPUS analysis of publications on nursing and phlebitis
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL
Dergi Adı : D J Med Sci 2
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Okul Çağı Çocuklarında Büyük Tehlike: Beslenme Bozuklukları
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK Murat, DEMİR ÖZTÜRK ESRA, DİLMEN KALI SELMA, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Hepatit B Virüsü Enfekte Bireylerin COVID-19 Pandemisinde Hastalık Takiplerinin ve COVID-19 Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, TÜRKOĞLU YILMAZ EMİNE, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, KONUŞ SÜLEYMAN, ÖNDER TAYLAN
Dergi Adı : Sağlık Bilimlerinde Değer
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : The Complementary and Alternative Medicine use of Health Services Vocational School Students During Covid-19
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL
Dergi Adı : Akd Med J
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Examinations of effects of socio‑demographic features and disease‑related data of patients with hemodialysis on the quality of life
Yazar Bilgisi : Togay Elif, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Scientific Reports
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Makine Öğrenmesi Enfeksiyonu Önleyebilir Mi? Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Enfeksiyon Hastalıklarına Yatkınlık Değerlendirmesi
Yazar Bilgisi : ARISOY Fehmi Mete, KARAKAŞ ÜMİT, ŞAHİNOĞLU MUSTAFA SERHAT, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, KIZIL HAMİT EMRE
Dergi Adı : Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : The effect of an antioxidant agent-multivitamin complex food supplement on spermiogram in infertile men
Yazar Bilgisi : ÖZER PINAR TUĞÇE, ATASOY NURSEN, BUDAK ADNAN, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Delici Kesici Alet Yaralanmaları Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : ŞAHİNOĞLU MUSTAFA SERHAT, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Chron Precis Med Res
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Hemşirelikte tamamlayıcı ve destekleyici tedaviler konulu yayınlara global bakış
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DİLMEN KALI SELMA
Dergi Adı : Sağlık Akademisyenleri Dergis
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Afet Bilinci Konusundaki Durumlarının İncelenmesi- Batman Örneği
Yazar Bilgisi : Gündüz Tuba, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Hastane Öncesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Ağrı Konusunda Hemşirelik Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analiz Yöntemi İle İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ÖZLÜ AYSUN
Dergi Adı : Chron Precis Med Res
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerin Brusella İnfeksiyonu Bulaş Yolları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, SIDDIKOĞLU DUYGU, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Yaşlılıkta Kırılganlık ve Üriner Sistem Enfeksiyonları
Yazar Bilgisi : DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖNDER TAYLAN, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ÖNDER AYŞE
Dergi Adı : Black Sea Journal of Health Science
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve ilişkili enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZLÜ AYSUN, ALKAN SEVİL, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ŞENOL AKAR ŞEBNEM
Dergi Adı : DEU Tıp Derg
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Survey of COVID-19 Vaccine Hesitancy and Investigating Reasons for Vaccine Refusal Among Healthcare Professionals
Yazar Bilgisi : DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Hemşirelik ve Önlisans Sağlık Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Eğitim ve Uzaktan Eğitim Hakkında Görüş ve Düşüncelerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, SIDDIKOĞLU DUYGU
Dergi Adı : TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Hemşirelik Öğrencilerinde El Hijyeni Bilgisi ve Uyumunun Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DEMİRCİ HÜSNÜ
Dergi Adı : Medical Research Reports
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL, GÖKÇE ORUÇ NUMAN
Dergi Adı : IBEROAMERICAN JOURNAL OF MEDICINE
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Hemşirelik Öğrencilerinin Santral Venöz Kateter Bakımı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması
Yazar Bilgisi : ŞAHİN SERPİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Chron Precis Med Res
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Geriatrik Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemede Hemşirenin Rolü Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ÖZLÜ AYSUN, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, SIDDIKOĞLU DUYGU
Dergi Adı : Med Res Rep
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Investigation of the Factors Affecting the Fear Levels of COVID-19 of the Medical Services Vocational School Students
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ŞAHİNOĞLU MUSTAFA SERHAT, ALKAN SEVİL, ÖZLÜ AYSUN
Dergi Adı : Med Res Rep
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Investigation of COVID-19 Vaccine Hesitation In Turkey with Youtube Analysis Method
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, AKKAYA BÜLENT, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Covid-19 Sürecinde Koruyucu Sağlık ve Hijyen Ürünlerinin Satışı ve Tüketimi Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, Aytekin İbrahim
Dergi Adı : Med Res Rep
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tıbbi Atık Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA
Dergi Adı : Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : COVID 19 Döneminde Karantina Uygulamalarının Sağlık Okuryazarlığı Bakış Açısıyla Değerlendirmesi
Yazar Bilgisi : DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DURĞUN MEHMET
Dergi Adı : Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu/Aşılaması Hakkında Bilgi Düzeylerinin Ve Aşılanma Durumlarının Belirlenmesi: Bitlis Örneği
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL
Dergi Adı : ANKEM Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sınav Stresi Düzeylerinin Belirlenmesi; Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : ASLAN HAKİME, ÖNTÜRK HATİCE, GÜNEŞ ŞAHİN, ACAT SEMA, YEŞİLMEN MELİKE, CANER ROJDA
Dergi Adı : The Journal of Social Sciences
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Doğu Anadolu Bölgesinin Tularemi Açısından Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DEMİRCİ HÜSNÜ
Dergi Adı : DENTAL AND MEDICAL JOURNAL
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yapay Zeka Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL, YÜCEBAŞ SAİT CAN
Dergi Adı : Med Res Rep
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bruselloz Konulu Yayınların Global Analizi ve Türkiye’den Yapılan Yayınlarla Karşılaştırılması
Yazar Bilgisi : MIZRAKÇI SERPİL OĞUZ, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Hemşirelik Öğrencilerinin İmmobil Hastalarda Dekübit Ülserlerinin Önlenmesi İçin Hemşirelik Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖZLÜ AYSUN
Dergi Adı : Medical Research Reports
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Migrende Görülen Belirtilerin Yaşam kalitesi ve Ağrı Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE
Dergi Adı : Van Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Network analysis of nursing publications in the COVID-19 era
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL
Dergi Adı : JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE OF KAZAKHSTAN
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Oral care approach to COVID-19 patients
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE, ALKAN SEVİL, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA
Dergi Adı : D J Med Sci
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Trends of COVID 19 Vaccines: International Collaboration and Visualized Analysis
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALIRAVCI IŞIL DENİZ, SIDDIKOĞLU DUYGU
Dergi Adı : Infect Dis Clin Microbiol
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : The Importance of a White Coat and Appearance on Emergency Patients
Yazar Bilgisi : Güven Ramazan, Kaykısız Eylem Kuday, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ŞAŞMAZ MUHAMMED İKBAL, Arı Asım, Eyüpoğlu Gökhan, GÜROL AYŞE
Dergi Adı : Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Risk factors for adverse events in patients administered intravenous tramadol hydrochloride in Emergency Department
Yazar Bilgisi : Kutay Kaykısız Eylem,ÖNTÜRK HATİCE,Szarpak lukasz,KATİPOĞLU BURAK,KORKUT SEMİH
Dergi Adı : Disaster and Emergency Medicine Journal
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The Evaluation of Level of Knowledge of Staffs in the Hospital Disaster and Emergency Plan and Associated Factors
Yazar Bilgisi : Kutay Kaykısız Eylem,ÖNTÜRK HATİCE,Okur Koray
Dergi Adı : Dicle Tıp Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Breaking Bad News in the Emergency Department: How do the Patients Want it?
Yazar Bilgisi : GÜVEN RAMAZAN, KUDAY KAYKISIZ EYLEM, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ŞAŞMAZ MUHAMMED İKBAL, ARI ASIM, Eyüpoğlu Gökhan, GÜROL AYŞE
Dergi Adı : EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Sepsis and Nursing Care in Pediatric Patients
Yazar Bilgisi : Öntürk Hatice
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversity Journel Of Science And Technology
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Malaria epidemiology in Bitlis from 1998 to 2008
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL, YILDIZ ZEYREK FADİLE, AYDIN MEHMET FATİH, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, Basank Mikail
Dergi Adı : Türkiye Parazitolojii Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Trans karyofillen ve öjenol ün akut toksisitesi ve hipoglisemik etkinliğin diyabetik fareler üzerinde araştırılması
Yazar Bilgisi : Özbek Hanefi,Öntürk Hatice
Dergi Adı : Genel Tıp Dergisi 2009 (19)
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Alfa amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa pinen ve silibinin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması
Yazar Bilgisi : Özbek Hanefi, Cengiz Nurettin, Bayram İrfan, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Genel Tıp Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : İnvestigation Of Acute Liver Toxicityand Anti İnflammatory Effects of Artemisia
Yazar Bilgisi : Özbek Hanefi, Mercan Ufuk, Öner Ahmet Cihat, Cengiz Nurettin, Erten Remzi, Özgökçe Fevzi, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Dergi Adı : Pharmacolıgyonline
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Anti inflammatory and Hepatoproctective Activities of Trigonella Foenum graecum L
Yazar Bilgisi : Öner Ahmet Cihat, Mercan Ufuk, Öntürk Hatice, Cengiz Nurettin, Erten Remzi, Özbek Hanefi
Dergi Adı : Pharmacolıgyonline
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Reyhan Ocium Basilicium uçucu yağının antiinflamatuar aktivitesinin araştırılması
Yazar Bilgisi : Özbek Hanefi,Bahadır Özlem,Kaplanoğlu Veysel,ÖNTÜRK HATİCE
Dergi Adı : Genel Tıp Dergisi
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Deneysel diyabet oluşturulması ve kan şeker seviyesinin ölçülmesi
Yazar Bilgisi : Özbek Hanefi,Öntürk Hatice
Dergi Adı : Genel Tıp Dergisi200718(200718(4)
Yayın Tarihi : 2007

Bildiriler

Bildiri Adı : RADYOTERAPİ VE RADYOTERAPİNİN KANSERLİ HASTALAR ÜZERİNDEKİ YAN ETKİLERİ
Etkinlik Adı : 4th International “Artemis” Congress on Health and Sports Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNENÇ SERCAN, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.06.2023
Basım Tarihi : 10.06.2023
Bildiri Adı : NEONATAL TETANOZ TABLOSUNA GÜNCEL BAKIŞ
Etkinlik Adı : 9TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, GÜLTEKİN HARUN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2023
Basım Tarihi : 26.05.2023
Bildiri Adı : AKILCI İLAÇ KULLANIMINA GÜNCEL BAKIŞ
Etkinlik Adı : VIII. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIRIM MESUT, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2023
Basım Tarihi : 30.06.2023
Bildiri Adı : Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları (SKİ-KDE)
Etkinlik Adı : 5. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi,
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIZ EMEL, ALKAN SEVİL, ŞAHİNOĞLU MUSTAFA SERHAT, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, YILDIZ EMEL, Yekta Ürkmez Fatma, Yıldız Halil İbrahim, PERÇİN RENDERS DUYGU
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.11.2022
Bildiri Adı : YAŞLILIK VE YAŞLI BİREYLERDE HOLİSTİK (BÜTÜNCÜL) YAKLAŞIM
Etkinlik Adı : II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.11.2022
Bildiri Adı : YAŞLI BIREYLERDE KIRILGANLIK VE HEMŞIRELIK YAKLAŞIMI
Etkinlik Adı : Van Yüzüncü Yıl University 1st International Health Sciences Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE TEDAVİ VE TAMAMLAYICI - DESTEKLEYİCİ UYGULAMALARIN KULLANIMI
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Hemşirelikte Palyatif Bakım Kongresi'
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2022
Basım Tarihi : 28.12.2022
Bildiri Adı : SITMA (MALARİA) HASTALIĞINA GÜNCEL BİR BAKIŞ
Etkinlik Adı : SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Görentaş Adnan, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.12.2022
Basım Tarihi : 20.12.2022
Bildiri Adı : İnfertil Bireylerin Kullandıkları Tamamlayıcı ve Destekleyici Tıp Uygulamaları
Etkinlik Adı : VI. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 18.11.2022
Bildiri Adı : KIZAMIK HASTALIĞINDA ELİMİNASYONUN ÖNEMİ
Etkinlik Adı : 2nd INTERNATIONAL “ARTEMİS” CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Akkoyun Netice, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.10.2022
Bildiri Adı : GÖÇÜN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Etkinlik Adı : 3RD INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Korkmazgöz Öztürk Merve, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.11.2022
Basım Tarihi : 27.11.2022
Bildiri Adı : HİRUDOTERAPİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, Karaayvaz Serhat, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.04.2022
Bildiri Adı : HACAMAT İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, Karaayvaz Serhat, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 22.04.2022
Bildiri Adı : VENÖZ BACAK ÜLSERI AĞRISINDA ALTERNATIF TIP KULLANIMI
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN SERPİL, ALKAN SEVİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.04.2022
Bildiri Adı : Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Afet Bilinci Konusundaki Bilgi Düzeyleri - Batman Örneği
Etkinlik Adı : 2. Uluslararsı 4. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, GÜNDÜZ TUBA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 18.11.2021
Bildiri Adı : COVID -19 NURSING HOMES
Etkinlik Adı : COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları>Pandemic, COVID 19, nursing homes, elderly care
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.03.2021
Basım Tarihi : 18.04.2021
Bildiri Adı : Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Eğitim ve Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması
Etkinlik Adı : COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, ŞENER ALPER, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.01.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 19.01.2021
Bildiri Adı : Ağrı konusunda hemşirelik alanındaki litaratürün gözden geçirilmesi
Etkinlik Adı : Palandöken Uluslararası Yara Bakım Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Temel Alan>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 11.11.2021
Bildiri Adı : Diyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararsı 4. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, TOGAY ELİF
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 18.11.2021
Bildiri Adı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimlerinin ve Ebelerin Perspektifinden HIV Stigmasının Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (Klimik) KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALKAN SEVİL, SATILMIŞOĞLU ZELİHA ZEYNEP, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hemşirelerin İlaç Uygulama Hatalarına İlişkin Bilgi Ve Görüşlerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 5. ulusal ve 1. uluslararası temel hemşirelik bakım kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE,Şenturan Leman,DİLMEN KALI SELMA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2019
Basım Tarihi : 22.12.2019
Bildiri Adı : MİGREN ATAKLARINDA AROMATİK YAĞLARLA YAPILAN MASAJIN KAN BASINCI, NABIZ VE OKSİJEN SATURASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : Palandöken, İnternational Nursing Edication Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE, Şenturan Leman, Sabuncu Necmiye
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları> Migren, nabız, kan basıncı, oksijen saturasyonu, aromaterapi.
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.10.2019
Bildiri Adı : INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS OF MIGRAINE ATTRACTIONS AND PAIN VIOLENCE AND QUALITY OF LIFE
Etkinlik Adı : 2 INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING AND INNOVATION
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları>Migren atağı, Yaşam Kalitesi,Migren Ağrısı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.11.2019
Bildiri Adı : Sepsis And Nursing Approach İn Pediatric Patients
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, PALTA OLCAY
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.11.2017
Basım Tarihi : 10.12.2017
Bildiri Adı : Cobalt Adsorbtion Equilibrium Study İn Solution Environment Of Active Carbon Obtained By Chemical Activation From Orange Peel
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, KUL ALİ RIZA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Biyokimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : Traditional Approaches Applied on Newborn Babies-Bitlis Example.
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici bakım Uygulamaları Kongresi,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Öntürk Hatice
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.11.2016
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Tamamlayıcı Terapiler ve Hemşirelik
Etkinlik Adı : 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : Öntürk Hatice,Şenturan Leman,Sabuncu Necmiye
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2015
Basım Tarihi : 10.09.2015
Bildiri Adı : The Relationship of Healthy Lifestyle Behaviors and Health Related Quality of Life in Vocational School of Health Services Students
Etkinlik Adı : 3 rd IRI Health Conference
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : AYKORA DAMLA,ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.12.2015
Basım Tarihi : 08.12.2015
Bildiri Adı : Alfa-amanitin toksisitesine karşı alfa-pinen’in etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması
Etkinlik Adı : Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu , 2007
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZBEK HANEFİ, Cengiz Nurettin, BAYRAM İRFAN, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 27.10.2007

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Yayın Evi : Ema Tıp Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ağrı ve Sedasyonda Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE SEMPTOM YÖNETİMİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
Yayın Evi : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : ORAL MUKOZİT YÖNETİMİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı>Astım ve Hemşirelik,Astımda hemşirelik bakımı,Astımda hemşirelik süreci
Yayın Evi : Nobel Tıp Kitabevleri
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Astım ve Hemşirelik Süreci
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖNTÜRK HATİCE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları>Migren ve hemşirelik, Migrende bakım,Kronik hastalık ve hemşirelik
Yayın Evi : Nobel Tıp Kitabevleri
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Migren ve Hemşirelik Süreci
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Proje Adı : Hücre kültür laboratuvar alt yapısının oluşturulması
Başlama Tarihi : 24.02.2023
Bitiş Tarihi : 23.02.2024
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi-I (METEK-I) -Mal Alımı
Başlama Tarihi : 03.10.2011
Bitiş Tarihi : 17.07.2017
Proje Türü : Avrupa Birliği
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2006 - 2008

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMAKOLOJİ (YL) (TEZLİ) (TIP)/

Tez Adı: Trans-karyofillen ve Öjenol'ün akut toksitsitesi ve hipoglisemik etkinliğinin diyabetik fareler üzerinde araştırılması

Lisans

1997 - 1999

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

Tez Adı:

Doktora

2014 - 2018

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (DR)/

Tez Adı: Akut migren ataklarında aromatik yağlarla yapılan masajın ağrının şiddeti ve yaşam kalitesine etkisi

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2017 - 2018

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

2007 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

2000 - 2007

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK PR.