Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerin Brusella İnfeksiyonu Bulaş Yolları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

7699013
Uluslararası
Hakemli
Cite Factor, SOBİAD
Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerin Brusella İnfeksiyonu Bulaş Yolları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
ALKAN SEVİL, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, SIDDIKOĞLU DUYGU, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
Türkçe
4
2022
8
1
98
114
2148-3159
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
6306930
2023-05-02 21:56:23
Özgün Makale