Hemşirelik Öğrencilerinin Santral Venöz Kateter Bakımı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması

7853394
Uluslararası
Hakemli
Index Copernıcus, Google Scholar
Hemşirelik Öğrencilerinin Santral Venöz Kateter Bakımı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması
ŞAHİN SERPİL, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE
Chron Precis Med Res
Türkçe
10
2022
3
3
137
144
2757-6124
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
6494152
2022-12-27 17:59:38
Özgün Makale