Hemşirelik Öğrencilerinin İmmobil Hastalarda Dekübit Ülserlerinin Önlenmesi İçin Hemşirelik Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

7460519
Uluslararası
Hakemli
google scholar, asos index, cide factor
Hemşirelik Öğrencilerinin İmmobil Hastalarda Dekübit Ülserlerinin Önlenmesi İçin Hemşirelik Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, DİNDAR DEMİRAY EMİNE KÜBRA, ALKAN SEVİL, ÖZLÜ AYSUN
Medical Research Reports
Türkçe
1
2021
4
3
36
49
2651-4184
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
6012123
2022-01-11 23:11:50
Özgün Makale