4
MAKALE
(YOKSIS)
3
BİLDİRİ
(YOKSIS)
12
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
64
ATIF
(YOKSIS)
6
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
197
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
5
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
19.2
MAKALE
(TESV)
2.4
BİLDİRİ
(TESV)
45
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 30 makalenin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.75
Birimine ait 20 bildirinin 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.5
Birimine ait 48 kitap 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6

Makaleler

Makale Adı : Turizm Krizleri Sonrası Yeniden Şekillenen Konaklama İşletmeciliği ve İkinci Konut Turizminin Geleceği (The Future of Reshaped Accommodation Management and Second Home Tourism After Tourism Crises)
Yazar Bilgisi : GÜÇLÜ CANER
Dergi Adı : İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Covıd-19: Turistlerin Uluslararası Seyahat Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Planlı Eylem Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi
Yazar Bilgisi : BALTACI FURKAN, GÜÇLÜ CANER
Dergi Adı : Journal of Gastronomy Hospitality and Travel - JOGHAT
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Local food availability in menus of hotels: The case of Batman, Turkey
Yazar Bilgisi : Ginigen Dilek, AYDIN BÜLENT, GÜÇLÜ CANER
Dergi Adı : Journal of Mediterranean Tourism Research
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Tatil Öncesi ve Sonrası Destinasyon İmajı Karşılaştırması: Alanya Örneği
Yazar Bilgisi : GÜÇLÜ CANER, YILMAZ YILDIRIM
Dergi Adı : Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Bilgi Kaynaklarının Seyahat Motivasyonları Üzerindeki Etkisi: Alanya Örneği
Yazar Bilgisi : GÜÇLÜ CANER
Dergi Adı : Alanya Akademik Bakış
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : İslami İş Etiği ve Para Sevgisinin Kaçakçılık Algısı Üzerindeki Etkileri Alanya Esnafı Örneği
Yazar Bilgisi : ŞENTÜRK FARUK KEREM,BAYIRLI MEHMET,GÜÇLÜ CANER
Dergi Adı : İş Ahlakı Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Yazar Bilgisi : DURMAZ MEHMET,HÜSEYİNLİ TAHİRE,GÜÇLÜ CANER
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : BALTACI FURKAN,GÜÇLÜ CANER,ÇELİKER NURİ
Dergi Adı : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN BİTLİS İLİNİN GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜ VE GASTRONOMİK DEĞERLERİ
Etkinlik Adı : VI. International Gastronomy Tourism Studies Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHREMEN CESİM, GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Gastronomi ve Mutfak Sanatları>Gastronomi ve Mutfak Sanatları>Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.10.2022
Basım Tarihi : 02.11.2022
Bildiri Adı : Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Halkın Turizm Desteğine Etkisi: Ahlat Örneği
Etkinlik Adı : 22. Ulusal Turizm Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AĞBAY NURULLAH CİHAN, GÜÇLÜ CANER, KAMA SELİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği>Sürdürülebilir Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : VIII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜÇLÜ CANER, BEHREMEN CESİM, AĞBAY NURULLAH CİHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Gastronomi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.06.2021
Basım Tarihi : 29.12.2021
Bildiri Adı : Mavi Okyanus Stratejisi Ve Van’ın Dört Eylem Kapsamında Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’17)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AYDIN BÜLENT,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.10.2017
Basım Tarihi : 01.12.2017
Bildiri Adı : Turizm Öğrencilerinin Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri Akademik Başarılarını Etkiler Mi?
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’17)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜÇLÜ CANER,DURMAZ MEHMET,ÇINAR BEKİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.10.2017
Basım Tarihi : 01.11.2017
Bildiri Adı : Tatil Memnuniyetinin Konaklama Değişkenlerine Göre Analizi
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’17)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜÇLÜ CANER,ŞENTÜRK FARUK KEREM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.10.2017
Basım Tarihi : 28.09.2017
Bildiri Adı : Lise Ve Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Etkinlik Adı : 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : DURMAZ MEHMET,HÜSEYİNLİ TAHİRE,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.09.2016
Basım Tarihi : 23.09.2016
Bildiri Adı : Yükseköğretim Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörü ve Eğitimi ile ilgili Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Etkinlik Adı : International Conference on New Horizons in Education
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÜNGÜREN ENGİN,GÜÇLÜ CANER,BALTACI FURKAN
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2014
Basım Tarihi : 24.06.2014
Bildiri Adı : The Impact Of Employee’ Personality Traits On Silence Of Organizational
Etkinlik Adı : V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÜNGÜREN ENGİN,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.09.2014
Basım Tarihi : 15.09.2014
Bildiri Adı : Kaçakçılığın Turizm Faaliyetlerine Etkisi Alanya Örneği
Etkinlik Adı : 2. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞENTÜRK FARUK KEREM,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2014
Basım Tarihi : 31.05.2014
Bildiri Adı : Otel İşletmeleri Tedarikçilerle İlişkilerini Hangi Faktörleri Dikkate Alarak Geliştiriyorlar
Etkinlik Adı : 11. Ulusal Turizm Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIZ MEHMET SELAMİ,TAŞGİT YUNUS EMRE,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Üretim ve Operasyon Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.12.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2010
Basım Tarihi : 02.12.2010

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Turizmde Dijital Gelecek: Seyahat, Konaklama, Rehberlik ve Gastronomide Teknolojik Trendler ve Yenilikçi Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sesli Asistanlar: Konaklama ve Seyahat Sektörlerinde Kullanım Alanları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Gastronomi Biliminde Yeni Eğilimler: Uygulamalar Ve Örnekler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER, ALKAN HARUN YİĞİT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Gastronomi ve Mutfak Sanatları>Otel İşletmeciliği>Turizm İşletmeciliği
Yayın Evi : Paradigma Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Vejeteryan Ve Vegan Mutfak
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Güncel Yaklaşımlarla Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : MERİÇ SAĞBETULLAH, GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Turizm Çalışanlarında Role Tutulma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bitlis
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XIII
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tatvan
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ahlat
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : COVID-19 and the Hospitality and Tourism Industry
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÜNGÜREN ENGİN, GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği
Yayın Evi : Edward Elgar
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : COVID-19 Pandemic And The Hospitality And Tourism İndustry: Effects On Socio-Cultural Environment
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması: Yeni Normal
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER, KAMA SELİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Destinasyon Yönetimi ve Sosyal Medya
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER, BEHREMEN CESİM
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği>Turizm Davranışı, Örgütsel Davranış
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Turizm İşletmelerinde Rol Belirsizliği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Uygulamaları Bütünsel Yaklaşım
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm Pazarlaması>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği>Toplam Kalite Yönetimi,Turizm İşletmeleri
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Toplam Kalite Yönetimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Seyahat Acentacılığı Teknolojik Değişimin Seyahat Acentalarına Yansımaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇORBACI ABDÜLKADİR,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Organize Seyahatlerin Düzenleyicisi Olarak Seyahat Acentaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Seyahat Acenatcılığı Teknolojik Değişimin Seyahat Acentalarına Yansımaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ARICA REŞAT,GÜÇLÜ CANER
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Seyahat Acentalarında Kişiselleştirilmiş Üretim
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020

Projeler

Proje Adı : ALTSO VOC TEST MERKEZİ: İŞ'TE STANDART İŞTE KALİTE
Başlama Tarihi : 23.03.2011
Bitiş Tarihi : 23.12.2012
Proje Türü : Avrupa Birliği
Projede Görevi : Eğitmen

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2008 - 2010

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Tedarik zinciri yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisi: Otel işletmelerine yönelik bir araştırma

Doktora

2011 - 2017

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR)/

Tez Adı: Turizm deneyiminin destinasyon imajı üzerindeki etkisi: Alanya örneği

Lisans

2004 - 2008

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 - 2018

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2017

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010 - 2011

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU / TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ