Local food availability in menus of hotels: The case of Batman, Turkey

7778245
Uluslararası
Hakemli
Asos Index
Local food availability in menus of hotels: The case of Batman, Turkey
Ginigen Dilek, AYDIN BÜLENT, GÜÇLÜ CANER
Journal of Mediterranean Tourism Research
İngilizce
4
2022
1
2
12
32
2770-7555
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Gastronomi>Turizm İşletmeciliği>Turizm Pazarlaması
6403662
2023-01-13 22:15:53
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.5038/2770-7555.1.2.1007