7271778
Ulusal
Özet bildiri
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ
GÜÇLÜ CANER, BEHREMEN CESİM, AĞBAY NURULLAH CİHAN
VIII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
29.12.2021
Elektronik
https://vangoluhavzasisempozyumu.beu.edu.tr/Dosyalar/Abstract_Book_%C3%96zet_Kitab%C4%B1.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Gastronomi
Sözlü Sunum
23.06.2021
23.06.2021