17
MAKALE
(YOKSIS)
27
BİLDİRİ
(YOKSIS)
23
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
13
ATIF
(YOKSIS)
54
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
141
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
5
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
45.6
MAKALE
(TESV)
37.5
BİLDİRİ
(TESV)
194.7
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 262 makalenin 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71
Birimine ait 233 bildirinin 27 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.85
Birimine ait 262 kitap 23 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71

Makaleler

Makale Adı : Türkiye’de Muhasebe Mesleğinde E-Muhasebe Uygulamaları
Yazar Bilgisi : BULUT NURCAN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Kuşaklara Göre Kripto Varlıklarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,ALMA MELEK NUR
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Muhasebe meslek mensuplarının İslami muhasebeye ilişkin algılarının incelenmesi
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Pandemi Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,BULUT NURCAN
Dergi Adı : European Journal of Managerial Research (EUJMR)
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi
Yazar Bilgisi : EREK MUSTAFA SALİM,EREN BİNALİ SELMAN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Sanal Kaytarmanın Verimliliğe ve Maliyete Etkisi: Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Verimlilik Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Bulut Muhasebe ve İşletmelerde Uygulanması
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Muhasebe ve Finansman Dergisi (Mufad)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Muhasebede Etik, Mesleki Değerler, Etik ve Tutum, IES-4 Kapsamında İnceleme
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Muhasebe Meslek Mensupları İçin Bilgi Teknolojisi, Uluslararası Eğitim Uygulamalarına Göre Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider)
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Green Accounting Initiatives and Strategies For Sustainable Development
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : BEÜ Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Aktüeryal Değerleme Yöntemi
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Canlı Varlıkların Değerlemesi Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması Borsa İstanbul da BİST Kayıtlı Tarım Orman ve Balıkçılık Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerde Analiz
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Envanter Ve Değerleme Müzelerde Envanter Ve Değerleme Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Turkish Studies-Sosyal Bilimler
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Kıyı Bankacılığı Off Shore Banking İşletmesi İşletmeleri ve Muhasebesi Kitap Tanıtımı
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Patentlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
Yazar Bilgisi : ERSOY AYTEN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Maliye Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı 22 ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı IFRS 3 e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi II
Yazar Bilgisi : ERSOY AYTEN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Muhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MAUM)
Yayın Tarihi : 2006
Makale Adı : İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı 22 ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı IFRS 3 e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi I
Yazar Bilgisi : ERSOY AYTEN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Dergi Adı : Muhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MAUM)
Yayın Tarihi : 2005

Bildiriler

Bildiri Adı : Metin Madenciliği Muhasebe Alanında Uygulanması
Etkinlik Adı : 3th International Silk Road Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.03.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.03.2024
Basım Tarihi : 08.03.2024
Bildiri Adı : Yenilenebilir Enerji ve Maliyetleri
Etkinlik Adı : Ahi Evran Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.04.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Uluslararası Değerleme Standartlarına Göre Varlıkların Değerlemesi
Etkinlik Adı : Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2023
Basım Tarihi : 29.10.2023
Bildiri Adı : Uluslararası Değerleme Standartları ile Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
Etkinlik Adı : International Conference on Empirical Economics and Social Science ICEESS’23
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.06.2023
Basım Tarihi : 24.06.2023
Bildiri Adı : Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletmelerde Muhasebe
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,BULUT NURCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.09.2022
Basım Tarihi : 11.09.2022
Bildiri Adı : Dijitalleşmenin Sektörlere Göre Etkisi, Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksine Yönelik Bir İnceleme
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BULUT NURCAN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.09.2022
Basım Tarihi : 11.09.2022
Bildiri Adı : Teknolojik Gelişimin Bankalara Etkisi ve Yaşanan Gelişimler
Etkinlik Adı : V. International Conference on Empirical Economics and Social Science ICEESS’22
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.07.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.07.2022
Basım Tarihi : 30.07.2022
Bildiri Adı : Sosyal Muhasebe Kavramı: Muhasebe Mesleğine Yönelik Araştırma
Etkinlik Adı : Ceo International Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.08.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.08.2021
Basım Tarihi : 21.08.2021
Bildiri Adı : Meslek Hayatında Cinsiyet Ayrımı
Etkinlik Adı : 5th International Zeugma Conference On Scientific Researches
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.01.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.01.2021
Basım Tarihi : 09.01.2021
Bildiri Adı : Pandemi Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : Ceo International Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,BULUT NURCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.12.2020
Basım Tarihi : 20.12.2020
Bildiri Adı : Faizsiz Finans Muhasebe Standartları
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2020
Basım Tarihi : 05.05.2020
Bildiri Adı : Kripto Varlıkların Gelişimi ve Muhasebeleştirilmesi
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi ICAFR’19
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,EREN BİNALİ SELMAN,EREK MUSTAFA SALİM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık>Finansal Tahmin ve Modelleme >Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2019
Basım Tarihi : 25.12.2019
Bildiri Adı : Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Algıları
Etkinlik Adı : International Conferance on Social Sciences And Humanities-III ISPEC
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,AZGIN NURCAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 26.12.2019
Bildiri Adı : Entegre Raporlama Bist’xxte İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama
Etkinlik Adı : International Conferance on Social Sciences And Humanities-III ISPEC
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : AZGIN NURCAN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2019
Basım Tarihi : 26.12.2019
Bildiri Adı : Teknoparklarda Muhasebe Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Etkinlik Adı : İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.02.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.02.2019
Basım Tarihi : 23.02.2019
Bildiri Adı : Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (Bobi FRS), Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) İle Karşılaştırılması
Etkinlik Adı : 7. International Conference on Business Administration
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 01.09.2018
Bildiri Adı : İşletme Birleşmeleri Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ve Muhasebe Standartları İle Karşılaştırma
Etkinlik Adı : 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.04.2018
Basım Tarihi : 28.10.2018
Bildiri Adı : Muhasebede Etik, Mesleki Değerler, Etik veTutum, IES 4 Kapsamında İnceleme
Etkinlik Adı : 15. Uluslarararası Muhasebe Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.09.2018
Basım Tarihi : 15.10.2018
Bildiri Adı : Entegre Raporlama ve İşletmeler Üzerine Bir İnceleme
Etkinlik Adı : Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2017
Basım Tarihi : 14.05.2017
Bildiri Adı : Küreselleşme ile Küyerelleşmenin İşletmelere ve Muhasebe Alanına Etkisi
Etkinlik Adı : International Congress Of Management, Economy And Policy (ICOMEP17)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.11.2017
Basım Tarihi : 18.11.2017
Bildiri Adı : Sinizm in Adli Muhasebeye Etkisi Çalışanlara Yönelik Araştırma
Etkinlik Adı : IAAER İşbirliği İle 13.Uluslararası Muhasebe Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2016
Basım Tarihi : 21.10.2016
Bildiri Adı : Girişimcilikte Yeni Kavram Yeşil Girişimler ve Muhasebe İşlemleri Yeşil Girişimlere Yönelik Araştırma
Etkinlik Adı : 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.05.2016
Basım Tarihi : 31.05.2016
Bildiri Adı : Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermayenin Etkisi Bitlis İli Kadın Girişimciler Üzerine Örnek Olay Çalışması
Etkinlik Adı : 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,GÜN GÜL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.10.2015
Basım Tarihi : 23.10.2015
Bildiri Adı : Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye Borsa İstanbul da BİST Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerde Uygulama
Etkinlik Adı : 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.10.2015
Basım Tarihi : 23.10.2015
Bildiri Adı : Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Etkinlik Adı : 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜN GÜL,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2015
Basım Tarihi : 30.12.2015
Bildiri Adı : Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Muhasebesi
Etkinlik Adı : 9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (Tourman2014)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.09.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.09.2014
Basım Tarihi : 27.09.2014
Bildiri Adı : Sosyal Girişimlerde Muhasebe Düzeni ve Finansal Raporlama
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu-ISAF 2014
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2014
Basım Tarihi : 30.05.2014

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : İşletmelerde Finansal ve Finansal Olmayan Raporlama, Bist’e Kayıtlı Şirketlerde Uygulanması
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2024
Kitap Adı : Prof. Dr. Saim Üstündağ Anısına Seçme Yazılar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,KAPLAN SÜLEYMAN DİYAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yapay Zeka ve Teknik Analiz: Finans Alanında Yaşanan Gelişimler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,BULUT NURCAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : NEÜ Press
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletmelerde Muhasebe
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Dijitalleşmenin Sektörlere Göre Etkisi, Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksine Yönelik Bir İnceleme
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BULUT NURCAN,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : NEÜ Press
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijitalleşmenin Sektörlere Göre Etkisi, Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksine Yönelik Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Hukuk, Ekonomi ve Yönetim Çalışmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR,ASLAN NURAHMET
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Artan İnşaat Maliyetlerine Yönelik Bir Araştırma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : AYBAK 2022 Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yapay Zekanın Muhasebe Alanında Verimliliğe Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Dora Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları İle Karşılaştırılmasına Yönelik İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Vefatının Onuncu Yılında Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan Kitabı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Gelişim Süreci, Muhasebe Meslek Mensubu ve Adaylarının Algılarına Yönelik Araştırma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Genel İşletme Yayınları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dijitalleşmenin Muhasebe Dersi Alan Öğrencilere Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : E-Muhasebe ve Meslek Mensubuna Etkileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : E-Ticaret ve Muhasebe İşlemleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : E-Atıkların Maliyeti ve Muhasebeleştirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-1 Alanında Yeni Ufuklar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi: Bobi Frs’xxye Göre İncelenmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Muhasebe Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları-Güncel Sorunlar ve Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Rating Academy Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sağlık Hizmet Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Üretim Kayıplarında Geri Dönüşüm Geri Kazanım ve Muhasebeleştirilmesi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı - İktisadi ve İdari Bilimler Cilt III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi A.Ş.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Endüstri 4.0’In Muhasebe Mesleğinde Farkındalığı veMuhasebe Alanına Etkisi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık-Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Finansal Tabloların Sunulması, Muhasebe Standartları, BOBİ FRS ve Muhasebe Uygulamaları İle Karşılaştırma, BİST’e Kayıtlı Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerde Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık-Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Türkiye’de Teknoparkların Gelişimi ve Teşviki: Teknoparklara Yönelik Uygulama
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Gelişimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : GOBİ’den Tuna’ya Türk Dünyası İncelemeleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık-Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk Dünyasında Muhasebe Sistemi: Kırgızistan Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : İşletme Bilimi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GÜN GÜL,BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016
Kitap Adı : Kobi lerde Finansal Kiralama Muhasebe Standartlarına Göre
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : BUYRUK AKBABA AYŞE NUR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2016

Projeler

Proje Adı : Finans ve Bankacılık Lisans Programı Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ve Finansal İyi Olma Haliyle İlgili Verilen Eğitimler Sonucunda Değişim Ölçülmesi
Başlama Tarihi : 10.09.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2003 - 2005

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası finansal raporlama standartları açısından işletme birleşmeleri

Doktora

2007 - 2011

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE FİNANSMAN (DR)/

Tez Adı: Cam ürünleri üretim ve satış işletmelerinde muhasebe düzeni üzerine bir inceleme

Lisans

1997 - 2001

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme/Muhasebe ve Finansman

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2012 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ